Mütercim Tercümanlık öğrencileri olarak mezun olduktan sonra içerisinde bulunabileceğimiz pek çok alan, sahip olabileceğimiz birbirinden farklı mesleki sıfat bulunmaktadır. Noter yeminli tercümanlık ise bunlardan sadece bir tanesi fakat en çok merak edilenidir diyebiliriz. Çoğumuz zaman zaman yeminli tercümanlığın ne şartlar sağlanarak edinilebilecek bir mesleki sıfat olduğunu merak ederiz. Gelin hep beraber nasıl yeminli tercüman olabiliriz, yeminli tercüman olabilmek için nasıl bir süreçten geçmeli, hangi adımları izlemeliyiz inceleyelim.

  1. Yeminli tercüman kimdir?

Yeminli tercüman, herhangi bir dilde yaptığı çevirinin altına imzasını atan ve dolayısıyla bu çeviriden doğabilecek hataların sorumluluğunu üzerine aldığını, noterin çevirinin yapıldığı belgeye kaşe basması ile resmi olarak belirten kişidir. Yapılan iş açısından yeminli tercümanın bir noterde yemini bulunmayan meslektaşlarından bir farkı yoktur. Yeminli tercüman ile yemini bulunmayan tercüman arasındaki fark, yeminli tercümanın tercüme ettiği belgeye imza atabilme ve kaşe basabilme yetkisine sahip olmasıdır.

  1. Nasıl yeminli tercüman olunur?
  • Yeminli tercüman olmak için sağlamanız gereken ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanızdır.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz, yerine getirmeniz gereken ikinci şart üniversite düzeyinde yabancı dil eğitimi almış ve gerekli diplomaya sahip olmanız gerekmektedir.
  • Bu iki ön şartı sağlamanız durumunda üçüncü adım, noter huzurunda yemin etmenizdir. Bir noter huzurunda yemin ettikten sonra, noter size yemin zaptınızı verecektir.
  1. Edeceğimiz yeminde hangi bilgiler yer almaktadır?

Bir noter huzurunda ettiğiniz yeminde adınız, doğum tarihiniz, adresiniz, eğitim dereceniz, hangi yabancı dili bildiğiniz, söz konusu dilleri bildiğiniz kanısına noterin nasıl ulaştığı, yemininizin biçimi, tutanak tarihi gibi bilgiler bir araya getirilerek bir tutanak oluşturulur ve belge haline getirildikten sonra yemin etmiş olduğunuz noterliğin arşivinde saklanır.

  1. Yeminli tercümanlar nerelerde çalışabilir?

Yeminli tercümanlar yemin etmiş oldukları noterle çalışabilirler. Fakat bir tercümanın yemini sadece huzurunda yemin ettiği noterde geçerlidir. Yani bir tercüman xxx noterinde yemin etmişse, yyy noterinde yemini geçerli değildir. Fakat, tercümanın birden fazla noterde yemin etme şansı da vardır.

Ayrıca yeminli tercümanlar tercüme bürolarında çalışabilecekleri gibi serbest tercüman (freelance) olarak da çalışabilirler.


Kaynakça:

Nasilolunur.net

Tags:

1 Comment

  1. Noter Yemini almak için para ödemeniz gerekmiyor. Yeminin bir orijinal sayfası sizde biri de noterde kalıyor. Siz çeviri yapıp, müşteriyi noter mührü için o notere gönderdiğinizde noter imza uyumuna bakıyor veyahut sizi arıyor ve ona göre mühür vuruyor.

Comments are closed.