Kardiyoloji Türkçe Terimler Kılavuzu

Kardiyoloji Türkçe Terimler Kılavuzu

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından hazırlanan Kardiyoloji ( Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzunu medikal çevirilerde bağlamı sağlamlaştırmak, terim araştırmasına destek olmak ve doğru anlamlandırmak adına paylaşıyoruz. Kendilerine emekleri için teşekkür ederiz.

TKD üyelerinin önerileriyle genişletip güncelleyenler: Prof. Dr. Esmeray Acartürk – Prof. Dr. Vedat Sansoy

(Tamamlandıktan sonra Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Kurulu ile birlikte gözden geçirilmiştir.)

ÖNSÖZ : Çağını aşan  bir eğitim anlayışına sahip  olan  Mustafa  Kemal Atatürk, bilim dili olarak  kullanılan Farsça  ve Arapça  yerine Türkçeyi öne  çıkararak  dilimizi bağımsızlığına  kavuşturmuş, yüceltmiş  ve “Türk demek dil demektir. Ulusallığın çok belirgin özelliklerinden birisi dildir. Türk ulusundanım diyen insanlar  her  şeyden  önce  ve  mutlaka  Türkçe konuşmalıdır.  Türkçe konuşmayan  bir  insan  Türk kültürüne, topluluğuna  bağlılığını öne  sürerse buna  inanmak  doğru  olmaz”  diyerek dil konusunun önemini vurgulamıştır.

Aydın kişi, Türkçenin sadeleştirilmesi için özen göstermeli, dilimizi kirleten yabancı sözcükleri yazı ve konuşma  dilinden çıkarmak  için çaba  harcamalı  ve bilim dili olarak  da  Türkçeye önem  vermelidir. Ulusal bir bilim dili yaratmaya  katkıda  bulunmak  da  her aydının görevidir. Bu konuda  son yıllarda pek çok çalışma yapılmış ve her bilim dalı, dilini Türkçeleştirmek ve sadeleştirmek için ciddi bir çaba içine girmiştir. Türk Kardiyoloji Derneği’nin  bu  konudaki  duyarlılığı  da  bilinmektedir. Daha  önce hazırlanıp basılmış sözlüklere sahip olan  derneğimiz, bu yıl kardiyoloji bilim dilinin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi görevini bize vermiştir.

Bu onurlu görevi aldığımızda nasıl bir yaklaşım içinde olabiliriz kararını verirken çok düşündük. Dile yerleşmiş Latince,  Farsça,  Arapça,  İngilizce  ve  Fransızca  pek  çok  yabancı  sözcük  olduğunu  ve bunların hem konuşma hem de yazı dilimizde büyük yer tuttuğunu göz önüne alarak görevimizi nasıl yapacağımız  kararına  ulaştık.  Öncelikle,  kullanılan  yabancı  sözcüklerin  anlamlarını,  sözlüklerde olduğu  gibi, açıklamak  yerine onlara  bire bir Türkçe karşılıklar vermeyi yeğledik. Böylece bu eserin adı “Kardiyoloji Terimler Sözlüğü” değil “Kardiyoloji (Yürek Bilimi)Türkçe Terimler Kılavuzu” oldu.

Çalışmamızı,  ülkemizde  başta   Türk  Dil  Kurumu’nun  Türkçe ve  İngilizce  sözlükleri olmak  üzere, üniversitelerin çalışmalarını ve bireysel olarak  basılan pek çok yayını kaynak alarak  gerçekleştirdik. Konuşma dilimize girmiş yabancı sözcüklerin Türkçe kurallara göre yazılışını verdikten sonra bunlara uygun görülen  Türkçe karşılıklarını  yazdık.  Her sözcüğü  tek tek irdeleyerek, doğru  yazılışlarını  da yazım   kılavuzlarından  pek   çok  kez  kontrol  ederek   ya  da   Türkçenin  kurallarını   göz  önünde bulundurarak  seçtik. Çok  kullanılan  bazı  İngilizce  sözcükleri de  italik yazarak  Türkçe karşılıklarını verdik.  İtalik   yazılan  sözcüklerin  Türkçelerinin  zaman   içinde   bulunacağını   umuyoruz.  Yabancı sözcüklere her zaman karşılık bulamadık ve onları sadece  doğru yazılışları ile bıraktık.

Pek çok sözcüğün Türkçe karşılığı belki de ilk bakışta yadırganacaktır. Ancak, nasıl ki Türkçemiz hızla yabancı  dillere  değişim  gösterdiyse,   bizlerin  çabasıyla  ve  bu   sözcükleri  sıklıkla   kullanmamız sayesinde, söz konusu terimler dilimizde yeniden arınma şansına sahip olacaktır. Yıllar önce kullandığımız  şart,  problem,  cevap  gibi  kelimelerin yerine bugün  çok  doğal  bir biçimde    koşul, olanak,  yanıt sözcüklerini kullanıyoruz. İnanıyoruz ki şimdi yadırgayacağımız sözcükler ileride benimsenecek  ve dilimize yerleşecektir.

Tüm  gücümüzle  uğraşmamıza  karşın  eksiklerimizin ve  eleştiriye açık  pek  çok  noktanın  olması kaçınılmazdır.  Dilin  özelliği  devingen   oluşudur.   Zaman   içinde  değişime,  gelişime  uğrar.   Yeni sözcükler bulduğumuzda,  bu sözcükleri Türk Dil Kurumu’nun önerileri ile genelağdaki  kılavuzumuza ekleyeceğiz. Göreve başlarken önerilere açık olduğumuzu e-mektup ile herkese duyurmuştuk. Ancak çok az kişiden öneri geldiğini üzülerek belirtmek isteriz. Eserin ortaya çıkışında aylarca süren çabaları için kurul başkanı Prof. Dr. Cengiz Yakıncı ile Prof. Dr. Hamza Zülfikar başta  olmak üzere Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Kurulu’nun değerli üyelerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

Her konuda  olduğu gibi dil konusunda  da bir başlangıç gereklidir.  Kardiyoloji  (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzu’nun  da  bu başlangıca  bir adım  sayılmasını diliyor; alanla  ilgili bilim insanlarının konumuza karşı duyarlı olmasını bekliyoruz.

Prof. Dr. Esmeray Acartürk                          Prof. Dr. Vedat Sansoy

Bir cevap yazın