Bir çocuğu iki dilli büyütmek göz korkutucu bir görev olarak görünebilir. Belki bir yetişkin olarak ikinci dilinizi öğrendiniz ve bunun sizin için ne kadar zor olduğunu hatırlıyorsunuz ya da belki de bir çocuğun iki dilin birden üstesinden gelebileceğinden emin değilsiniz. Küçük bir çocuğun beyninin bir yetişkininkinden ne kadar değişik olduğunun fark edemeyebiliriz.  Araştırmalar, çocukların sadece yeni bir dil öğrenme ve sürdürmede iyi olmadığını, aynı zamanda yaşamın ilk dönemlerinde birden çok dil öğrenmenin çocukların beyninde daha fazla bilişsel etkiye neden olduğunu söylüyor.

Diller Beyni Nasıl Uyumlu Hale Getirir?

Viorica Marian ve Anthony Shook’un yazdığı “İki Dilli Olmanın Bilişsel Yararları” yazısında, henüz yedi aylık bebeklerin iki dilli çevrede büyümelerinin nasıl bir fayda sağladığını tartışırlar. Bu durum bebek yedi aylıkken henüz sözel dil becerileri edinilmediği için birçok kişiye şok edici görünebilir. Ancak yazı, birden fazla dile sahip ortamda yetişen bebeklerin çevresel değişimlere daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olduğunu ve iki dilli beynin tek dilli beyinden daha iyi dikkat sağlama ve görev değiştirme kapasitelerine sahip olduğunu söyler. Hatta bazı araştırmacılar daha akıllı bir çocuğa sahip olmanın en iyi yolunun onlara küçük yaşta ikinci bir dil öğretmek olduğunu söylüyor. Kısacası birden fazla dil öğrenmek, beyninizin yeni veya sıra dışı durumlara  uyum sağlamasına ve yeni ortamlarda iyi işlev görmesine yardımcı olur.

Çocukların Öğrenme Becerileri Artar!

-İki dilli çocuklar daha yaratıcıdırlar ve problem çözme becerileri yüksektir.

-Bir başka araştırma ikinci bir dili öğrenen çocukların okumaya daha erken başladığını söyler. Ayrıca iki dilli çocuklar tek dilli çocuklara göre dil bilgisel yanlışlıkları daha kolay ayırt edebilmektedirler.

– Cornell Üniversitesi’ndeki Dr. Katherine Kinzler, araştırmasında çok dilli çocukların tek dilli çocuklara göre bir durumu farklı açılardan değerlendirmede daha iyi olduğunu gözlemlemiştir.

– 7-8 yaşlarında çocuklar ikinci dili akıcı ve aksansız konuşabilirler. Bu kritik dönemden sonra yabancı bir dile hakim olma yeteneği giderek azalır. Bir yabancı dili öğrendikten sonra bir başka dili öğrenmek kolaylaşır. Sizde çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini istiyorsanız olabildiğince erken yaşta öğretmeye başlamalısınız.

Çocuklarınız İnsanların Dünyaya Bakışındaki Farklılıkları Keşfedecek!

Dil ve kültür iç içedir ve yabancı bir dil öğrenmek hem kültürel anlayışı geliştirir hem de diğer insanların dünyayı nasıl gördüklerine dair derinlemesine bilgi sağlamasına yardımcı olur. Dil bilimciler kullandığımız dilin dünyaya karşı görüşümüzü şekillendirdiğini söyler.  Örneğin bazı dillerde bir yeri tarif ederken sağ ve sol şeklinde tarif etmek yerine doğu-batı, kuzey-güney  şeklinde koordinat vermek tercih edilir. Bu dillerin konuşmacıları farklı bir mekânsal gezinme şekline sahiptirler. Yani böyle bir dile sahip olmak çocuğunuza bu konuda farklı bir düşünüş şekli de sunacaktır.

Yabancı Dil Öğrenmek Aynı Zamanda Çocuğunuzu Eğlendirir

Çocukların ana dilleri haricinde başka dilde konuşmalarından gelen bir mutluluk elbette vardır. Bir tür başarı hissi de denebilir. Yabancı dil öğrenmek eğlencelerinin bir parçası haline gelebilir. Örneğin: Türkçedeki “hav hav”dan farklı olarak; köpeklerin neden İngilizcede “woof”, Rusçada “gav gav” demeleri hakkında düşünmek eğlenceli olabilir. Böylelikle çocuğunuz erken yaşta kültür farklılıklarını keşfetmiş olacak!

İki Dillilik, Beyni İleri Yaşlarda Daha Dinç Tutar

Beynimiz şaşırtıcı derecede harika değil mi? Yeni bir dilde iletişim kurmak heyecan vericidir ve aynı zamanda beyniniz için dil öğrenimine birçok yararı da vardır. İki dillliğin beyin gelişimine faydası ileri yaşlara kadar uzanır. Marian ve Shook’a göre iki dilli ileri yaştaki insanlar daha az bilişsel düşüş yaşayabilirler. Bazı çalışmalar, düzenli olarak ikinci bir dil konuşan kişilerin Alzheimer hastalığını ve diğer bunama hastalıklarını 4,5 yıl geciktirebileceğini göstermiştir.  Yeni bir dil öğrenimi ileri yaştaki yaşamınızda beyin gücünüzü korumaya yardımcı olur ve tabii ki aynı şey çocuğunuz için de geçerlidir.

İki Dillilik Çocuğunuzun Kariyerine Yardımcı Olur 

Erken yaşta ikinci dil eğitimi hem şimdi hem de gelecekte çoçuğunuzun gelişimine yardımcı olur. Time.com’a göre iki dilli iş adayları tek dilli iş adaylarından yaklaşık %2 daha fazla kazanabilirler. İkinci bir dili bilmek yurt dışı iş seyehatleri için öncelikli seçilen kişi olmanızı ve bu da ücretli yurt dışı iş seyehatlerinden yararlanmanızı sağlar.  İkinci bir dili öğrenmenin avantajlarını  birçok alanda farklı bir bakış açısı kazanarak yaşamınızı kolaylaştırdığını da görebilirsiniz.

Peki Ebeveynler Çocuklarına İkinci Dili Nasıl Öğretebilirler?

-Çocuğunuza çok iyi bir okul seçmenin yanı sıra ona yeni dil öğreniminde motive edici güç siz olabilirsiniz. Onu cesaretlendirin ve onunla yabancı dilde konuşun.

-Çocuğunuzu henüz bebeklikte başka bir dille tanıştırmak çocuğunuzun o dili çok kolay bir şekilde kavramasını sağlayacaktır. Evde ve ayrıca okulda da aynı yabancı dili öğretmek ve konuşmak dil edinim hızını büyük ölçüde artıracaktır.

-Çocuğunuzun sevdiği ve dil öğrenimini eğlenceli hale getirdiği faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Çocuklar eğlenirken daha iyi öğrenirler.
-Ayrıca çocuğunuza yabancı dil öğretirken kitap, çizgi film gibi kaynaklar da en iyi arkadaşınız olacaktır.

 


Kaynakça

Tessais.org| language learning and children

PandaTree.com| Foreign languages

 

 

Tags: