Dünya Tiyatro Gününün Ortaya Çıkışı

Uluslararası Tiyatro Birliğinin ( ITI ) o dönemki başkanı Arvi Kivimaa tarafından önerilen ‘tiyatrolar günü’ fikri, diğer ülkelerin de desteğiyle 1961 yılında kabul edildi. O yıldan itibaren hem ITI merkezlerinde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde 27 Mart, Dünya Tiyatro Günü kutlanmaktadır.
27 Mart, aynı zamanda 1962 tarihli, Paris’teki Uluslar Tiyatrosunun (Theatre of Nations) da açılış günüdür.

Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirgesi ve ITI

İlk bildirge, Jean Cocteau tarafından yazılmıştır. Venezuela ITI Merkezi 1962’den 1993’e kadar yayınlanan tüm bildirgeleri biri özgün dillerinde, diğeri İspanyolca olarak, toplamda iki antoloji formatında yayımlamıştır. ITI, dünyanın hemen her yerinde büyük gösteriler ve festivaller düzenlemekle birlikte Uluslararası Bildirge’yi de yayımlamaktadır. Bu etkinliklerin hepsine ITI resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
Ülkemizde tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi yazan, Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Muhsin Ertuğrul olmuştur.

Dünya Tiyatro Gününün Hedefi

ITI, UNESCO tarafından kurulmuştur ve hedefleri olan; “sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO’nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” Dünya Tiyatro Günü’nde bir kez daha hatırlatılmaktadır. Her yıl, tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat alanlarında üstün başarı kazanmış bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilir. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşma 20’den fazla dile çevrilir, çeşitli gazetelerde yayımlanır ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro oyunundan önce okunur. Birçok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi yayınlar. Dünya Tiyatro Günü, tiyatro dünyasındaki insanları buluşturmak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı artırmak için bir fırsat olarak görülmektedir.

“Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur.” Oscar Wilde

“Yaşam sadece birkaç uygulamaya geçirilebilir girişi bulunan bir tiyatro salonudur.” Victor Hugo

“Tüm dünya bir sahnedir ve tüm erkekler ve kadınlar, oyuncuları: Hepsinin de girişleri ve çıkışları olur.” William Shakespeare

Tiyatronun seyircisine doğru tuttuğu ayna, onların düşkünlüğünün, dayanıksızlığının, eksikliğinin, yetersizliğinin istenç zayıflıklarının ve aşırı güçlü tutkularını dizginleyememelerinin nelere yol açabileceğinin ifadesidir. Üstün Akmen

Tiyatro ile kalın!

Kaynakça
https://www.haberturk.com/dunya-tiyatrolar-gunu-nasil-ortaya-cikti-27-mart-dunya-tiyatro-gunu-nun-hedefi-nedir-2415388
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/dunya-tiyatro-gunu-nedir-dunya-tiyatro-gunu-neden-kutlanir-40785272

Tags: