İyi haftalar! Bu haftaki deyimimiz “the early bird gets the worm.” Neredeyse her kültürde günlük hayatta kullanılabilecek kadar yaygın ve kullanışlı olan bu deyim Türkçe’de “erken kalkan yol alır” olarak kullanılmaktadır. Deyimin Türkçesi gayet açık olduğu için yüzeysel yapısı direkt olarak anlamı aktarıyor; yapacakları işe erken başlayanlar kazançlı olurlar.

İngilizce deyimde bu anlam bir örnek üzerinden verilmiş ve ‘erken gelen kuş solucanı kapar’ diyerek aynı anlam elde edilmiştir. Eski İngilizcede ilk kullanımı “The early bird catcheth the worm” olarak başlayan, zamanla standart İngilizceye “catches” olarak geçen ve daha sonra artan kullanımıyla ‘slang’ bir hale gelip “gets” olarak kalmıştır. Bu deyimden yola çıkarak “early bird” tamlaması “sürekli erken gelen kişi” anlamındaki kullanımıyla İngilizce’de günlük dilin bir parçası haline gelmiştir.