Dünyadaki farklı kültürler; bazıları dine, bazıları da geleneksel inançlara bağlı olarak çeşitli inançlara sahiptir. Birçok nesneye, renge, imgeye ve sayıya farklı anlamlar yükleniyor. Diğer kültürlerin sayılara nasıl anlamlar yüklediğini öğrenmek sizce de kulağa büyüleyici gelmiyor mu? Robotlar hayatımızı ele geçirecek derken arada sayıları es mi geçtik yoksa? Kaçınılması gereken, uğur getiren ya da iyi hissettiren ve bizim çok da farkında olmadığımız sayılarla yolculuk başlıyooor…

Sayılar sadece kültürler için değil küresel çaptaki işletmelerin de göz önünde bulundurduğu bir konudur. İşletme sahipleri sayıların ve sayı ilişkilerinin anlamını kavrayarak daha iyi pazarlama stratejileri oluşturabilirler. Web sitenizi tercüme ettirebilir, pazarlama teminatlarınızı yerelleştirebilir ve ürün markalamanızda yerel kültüre uyum sağlayacak şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Tüm bunları yaparken sayıların anlamlarını da göz önünde bulundurduğunuzda beklediğinizden daha büyük etki yaratabilir.  

İşte O Sayılar …

4 rakamı Çin ve Çin kültüründen etkilenen Japonya, Kore gibi ülkeler, sesletimi “ölüm” kelimesine çok benzediği için 4 rakamının uğursuz olduğuna inanırlar. “Tetrafobi” yani “4 fobisi” olarak adlandırılan bu batıl inanç, kültürü ciddi bir şekilde etkilemiştir. Bu ülkeler 4. Kat yerine F harfini kullanır. Bu rakamın geçtiği 14, 24, 34 gibi sayılar da kullanılmaz. Hong Kong’da bazı büyük gökdelenlerde 40 ve 49 arasındaki tüm katlar atlanmıştır ve bu sebeple de 39. kattan sonra 50. kat gelmektedir.

Ancak bu inanç Almanya’da tam tersidir. Almanlar, 4 yapraklı yoncayla ilişkilendirerek 4 rakamının şans getirdiğini düşünürler.

9 rakamı: Japonya’da 9 sayısının sesletimi “işkence” kelimesine çok benzediği için bu rakamın uğursuz olduğuna inanılır. Bu yüzden, Japonya’daki hava yolları ve hastaneler 9 rakamını pek sevmezler.

Buna karşın, Norveçliler 9 rakamının kutsal bir sayı olduğunu düşünürler çünkü Norveç folklorunda 9 rakamıyla ilgili birçok hikaye vardır.

Türk ve Altay mitolojisinde halk kültüründe 9 rakamı kutlu rakamdır. Tuva Cumhuriyeti’nin başkenti olan Kızıl şehrinin yakınlarında Dokuz Bulak adı verilen bir su kaynağı vardır. Moğollarda güneyde 99, kuzeyde 77 Tanrı vardır. Moğollarda göğün 9 oğlu olduğu kabul edilirdi. Türk mitolojisinde dünyayı yaratan Kara Han, dünyanın merkezine 9 dallı çam ağacı dikmişti.

7 rakamı: Japonya ve Çin gibi ülkelerde, bir sayının uğurlu ya da uğursuz olup olmaması genellikle telaffuz edilme biçiminden veya yerel dilde nasıl sesletildiğine bağlıdır. Ancak Kore’de, genel bir düşünce nedeniyle şanslı sayılabiliyor. Örneğin; 7 şanslı demektir, bu yüzden ülkenin kumar alanlarında sıkça kullanılır.

Hollanda, Fransa, Amerika ve Birleşik Krallık gibi çoğu batı ülkesinde bu durum aynıdır. 7 gezegen, 7 harika (antik dünya), 7 ölümcül günah ve tüm evreni yaratmak için sadece 7 güne ihtiyaç duyan Tanrı’yla ilişkilendirirler.

Ancak Tayland ve Vietnam gibi Çin etkisi altındaki ülkelerde, 7 rakamı uğursuz bir rakamdır. Bunun nedeni, insanların ölü akrabalarına saygı gösterme zamanları olan Temmuz ayını temsil etmesidir. Bu ülkelerdeki insanlar, ölüler tarafından rahatsız edilmeyecekleri umuduyla çeşitli yiyecekler ve meyveler sunmaktadırlar.

13 sayısı: Norveç, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülkede 13 sayısı uğursuz bir sayı olarak kabul edilir. Hatta triskaidekaphobia yani “13 fobisi” diye bir fobinin olduğunu biliyor muydunuz?

Ama İtalya, Amerika gibi ülkeler 13 sayısını uğurlu kabul eder. Örneğin, ABD bayrağının 13 çizgisi vardır. Ayrıca, Birleşik Devletler’in Resmi Mührü 13 yıldızdan oluşur.

17 sayısı: İtalyanlar, 17’nin uğursuz bir sayı olduğuna inanır. Çünkü 17 sayısı Roma rakamlarıyla ‘XVII’ şeklinde yazılmıştır. Onları tekrar sıraladığınızda, genellikle mezar taşlarında yazan VIXI kelimesi yani Latince yazılışıyla ”Yaşadım” kelimesi ortaya çıkıyor.

666 sayısı: Hristiyan ülkelerde, 666 sayısının uğursuz olduğu kabul edilir. Çünkü İncil’de belirtilen hayvanı (Deccal) temsil eder.

Hristiyan ülkelerde 666 sayısı uğursuz kabul edilirken Çinliler için şans getiren bir sayıdır. Pek çok Çinli, telefon numaralarında veya plakalarında 666 sayısının olmasını ister ve hatta bu sayıların olması için fazla para ödemeyi bile göze alırlar.

Kaynakça:
Day Translation

Tags: