Etimolojik Çarşamba serimiz için her hafta Instagram sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz ankette bu hafta ‘’fidelity’’ kelimesini incelememizi istediniz. İşte ‘’fidelity’’ kelimesinin etimolojik kökeni. 

Fidelity kelimesi 15. yüzyılda “inanç, adanma” anlamında kullanılan Fransızca “fidélité” kelimesinden ve Latince “fidelitatem” kelimesinden türemiştir.  

Aynı kelimenin Proto-Hint-Avrupa kökenli *bheidh- kökünden türemiş, inanç anlamında kullanılan “fides” versiyonu da mevcuttur. 

*bheidh- kökeninden türetilen birçok kelime mevcuttur. Abide, federate, federation bunlara örnektir. Yunancada “inanç” anlamına gelen “pistis”, Latincede “güven, inanç” anlamında kullanılan “fides“, Arnavutçada “yemin, ikna olma” anlamındaki “be”, Eski Kilise Slovakçasında “gereklilik, zorlama, ikna etme” anlamındaki “beda” Eski İngilizcede ise “yalvarmak, rica etmek” anlamındaki “biddan” ve Almancada “rica etmek” anlamındaki “bitten” versiyonları da mevcuttur. 

İşte içerisinde fidelity kelimesinin geçtiği ve David Herbert Richards Lawrence tarafından yazılan bir şiir: 

“And when, throughout all the wild chaos of love 
slowly a gem forms, in the ancient, once-more-molten rocks 
of two human hearts, two ancient rocks 
a man’s heart and a woman’s 
that is the crystal of peace, the slow hard jewel of trust, 
the sapphire of fidelity. “

Kaynakça:

Fidelity Etimoloji

*bheidh- Etimoloji

Şiir

Tags: