Çevirmenler el ele verince dünya biraz daha yakın, biraz daha anlaşılır, biraz daha güzel!

Covid-19 ya da daha bilinen adı ile Koronavirüs hastalığı, 2020 yılında karşımıza çıkan, yeni bir virüsün ortaya çıkışından kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır. Şu anda küresel ölçekte mücadele ettiğimiz Covid-19 salgını sebebiyle çevirmenler olarak bu alanda her gün onlarca medikal ve kurumsal metin çevirmek zorunda kalıyoruz. İlk başlarda terim araştırması yaparken oldukça zorlanmış, bol bol makale, araştırma ve yazı, hatta doğru karşılıkları bulurken fikir olur belki diye salgın hastalıklarla ilgili eski komplo teorilerini bile okumak zorunda kalmıştık! (Biri çevirmenlerin Google arama motorundaki arama geçmişine baksa gerçekten çok eğlenir ) Burada ortak akıl ile yapılmış çok dilli bir sözlükçe var. Umarım bu alanda çalışan tüm çevirmenlere faydalı olur.

ENGLISHTÜRKÇE
Virusvirüs
novel coronavirusyeni tip korona virüsü
Covid-19Covid-19
pneumoniazatürre, pnömoni
pathogenpatojen
intermediate hostİkincil konak, ara konak
infection ; contagionbulaşma; bulaştırma
infectionenfeksiyon
to infect ; to be infectedbulaştırmak; (koronavirüse) yakalanmak, enfekte olmak
infected personhasta (kişi)
susceptible persons/populationrisk grubundakiler/risk grubundaki insanlar
case of infection(enfekte) vaka
contaminationkontaminasyon, bulaşma, kirlenme
contaminatekontamine etmek, bulaşmak, kirletmek
source of infectionenfeksiyon kaynağı
route of transmissionbulaşma yolu
transmission waybulaşma türü
mechanism of transmissionbulaş(ma) mekanizması
person-to-person /
human-to-human transmission
insandan insana bulaşma
droplet transmissiondamlacıkla bulaşma
droplet ; salivadamlacık; salya, tükürük
air transmissionhava yoluyla yayılma/bulaşma
community transmissiontoplumsal bulaşma
aerosol transmissionaerosol bulaşma, havadaki damlacıklarla bulaşma
contact transmissiontemas yoluyla bulaş(ma)
close contactyakın temas
vertical transmissiondikey bulaş(ma)
casevaka
patienthasta
new casesyeni vakalar
cumulative number of caseskümülatif vaka sayısı
infected person (REPEATED)hasta, enfekte kişi
susceptible persons/population (REPEATED)riskli kişiler/gruplar
case of infection (REPEATED)enfeksiyon vakası
suspected caseşüpheli vaka
confirmed casekesin vaka, rapor edilen vaka
asymptomatic caseasemptomatik vaka
sporadic casesporadik vaka
severe caseağır vaka
intensive careyoğun bakım
cureiyileşme, ilaç, tedavi, çare
to be curediyileşmek
cured caseiyileşen vaka
deathölüm, vefat
fatality rate / mortality rateölüm oranı
clinical trialklinik deneme
nucleic acid testing (NAT)Nükleik Asit Testi, NAT Testi
testing kittest kiti
vaccineaşı
caregiverbakımveren; hemşire, hastabakıcı
incubation, latent periodinkübasyon / kuluçka dönemi
outbreak(salgın) çıkma, patlak verme
epidemic, outbreakepidemi, salgın hastalık; patlak vermesi, baş göstermesi
pandemicpandemi; yaygın hastalık
affected areaetkilenen bölge
n/v : quarantinekarantina
quarantine; isolationkarantina; tecrit
testtest
being waiting for test / resulttestin sonuçlanmasını beklemek
symptomsemptom, belirti
coughöksürük
to coughöksürmek
dry coughkuru öksürük
sneezeaksırık, hapşırma
to sneezeaksırmak, hapşırmak
sputumbalgam
to spittükürmek
to inhalenefes almak
to exhalenefes vermek
n: feverateş
headachebaş ağrısı
fatiguebitkinlik
stuffy nosetıkalı burun, burun tıkanlıklığı
to have runny nose(burun) akmak, burun akıntısı
nasal mucusburun mukozası, sümük
sore throatboğaz ağrısı
diarrheaishal, diyare
difficulty in breathingsolunum güçlüğü
bodybeden
respiratory systemsolunum sistemi
respiratory tractsolunum yolu
nasal cavitygeniz (boşluğu)
oral cavityağız boşluğu
pharynxfarinks, yutak
larynxlarinks, gırtlak
tracheatrake, soluk borusu
bronchibronşlar
lungakciğer
mucosamukoza
lobelob
protectionkoruma
quarantine; isolation (REPEATED)karantina; tecrit
maskmaske
surgical maskcerrahi maske
protective clothingkoruyucu giysi, koruyucu tulum
eye shields, goggleskoruyucu gözlük
shoe coversgaloş, ayakkabı koruyucu
gloveseldiven
disposablekullan-at, tek kullanımlık
to weargiymek
to removeçıkarmak
disinfectiondezenfeksiyon, arındırma
disinfectantdezenfektan
chlorinated disinfectantklor içeren dezenfektan
alcoholalkol
to spraypüskürtmek
hand sanitizer,
liquid soap
el dezenfektanı;
sıvı sabun
World Health Organization (WHO)Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)Uluslararası Düzeyde Halk Sağlığı Acil Durum
Health Commission (China)Sağlık Komisyonu (Çin)
Chinese CDC
(CDC of China)
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Çin)
Ministry of Health (Italy)Sağlık Bakanlığı (İtalya/Türkiye)
Supreme Institute of Health, ISSSağlık Yüksek Enstitüsü (İtalya)

Kaynakça:

Tags: