Birebir çevirisi; “Tavuklarınız yumurtlamadan onları saymayınız.” şeklinde olan deyimin, çevirisinden de anlamını tahmin edebileceğimiz üzere; “Dereleri görmeden paçaları sıvamayın.” veya henüz neticeye varmamış olaylar için, çok fazla umutlandığımızda söylediğimiz “Ortada fol yok yumurta yok.” şeklindeki deyimlerdir. Aynı deyimin Fransızcadaki karşılığı ise anlamı “Ayıyı öldürmeden derisini satmayın.” olan “Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.” Siz de takdir edersiniz ki deyimin verdiği öğüt; bir iş veya olay kesinleşmeden onun hakkında peşin hüküm vermememiz gerektiğidir.

Deyimler aslında dillerin süsüdür, dilin bulunduğu kültüre aittirler, ait oldukları kültürleri de imgeleştirerek yansıtırlar. Zaman içinde diller evrimleşirken, kültürler de bir o kadar değişir ancak buna rağmen bazı hayat kuralları ve öğütleri sabit kalır. Bazen öğütleri süsleyen deyimler farklı dillerde eşlerini buluyorlar, bazense dil yapısı ve kelime haznesi açısından betimlemeye müsait olmuyorlar.


Kaynakça:

Tags: