Ülkemizde memuriyet için KPSS, doktorluk için TUS vb sınavlar mevcutken çok ilginçtir ki tek bir kelime hatasının kabul edilmeyeceği bir iş olan mütercim tercümanlık işinde “sertifika” olarak kabul edilen noter yemin belgelerini almak için neredeyse “yemin etmek” yeterli oluyor. Kayıtlı ve sertifikalı çevirmen olmanın tek koşulu dil bildiğinizi gösterir bir belgenin olması.Bu ister bir lise diploması, isterse bir kurs bitirme belgesi olsun noterler tarafından kabul görür durumda. Gerçi bağımsız olarak nüfüs cüzdanı ve bu evraklarla başvurduğunuzda aslında yeterli sayılıyor ama mevcut sistemde çoğu tercüme bürosu sahibi ve noter arasında kayda dökülmemiş gizli bir anlaşma olduğundan, yabancı dil testine dahi tabi tutulmadan hamili kart yakınımdır prensibi ile hemen çevirmene yemin zaptı çıkartılıyor. Bu durumda çevirmenin de kendi çevirmediği belgelerin altında bile imzası kullanılıyor. Etik açıdan ne kadar doğru olduğu tartışılan bir durum olsa da ülkemizde yemin zaptı çıkarmanın yolları bu şekilde diyebiliriz.

Tags: