Bir kaynak dilden hedef dile çeviri yaparken tercümanların uyması gereken standartlar var mıdır? Varsa bu standartları kim ve neye göre belirler? Ya da standart olması gerekir mi? Bu soruların sayısı gittikçe artırılabilir. Ama şu bir gerçek ki her tercümanın kendine has bir tarzı vardır. Her ne kadar her alanın terminolojisi farklı olsa da aynı terminolojiyi kullanan tercümanların çevirileri birbirinden oldukça farklı olabilir. Peki, standartlaşmayı nasıl sağlayabiliriz? Her alan için ayrı bir standart mı gerek yoksa genel olarak çeviri işine mi? Avrupa Birliği ile uyum süreci içerisinde çeviri kalite standartlarının oluşturulduğunu biliyoruz. Ancak bu standartların neler olduğundan kaçımızın haberi var ya da kaçımız uygulayabiliyoruz?

Tags:

1 Comment

  1. Çeviride kalite standartları başlığı altında internette araştırma yaptığımda maalesef hiçbir belge veya bilgiye ulaşamıyorum. Çevirmen arkadaşlarımızın çeviri kalitelerini arttırmak için ülkemizde başvuracakları iki yol var. Biri mütercim tercümanlık eğitimi almak, diğeri ise bir yandan yabancı dillerindeki yayınları vs takip ederken bir yandan da her konuda bıkmadan usanmadan çeviri yapmak. ISO Belgelerinin veya yemin zabıtlarının bu konuda bir şeyler ifade edebildiğine inanmıyorum çok fazla. Çeviri Dernekleri sağolsunlar bu konuda bir iki prosedür gösteriyorlar. ÇİD’in sayfasından edindiğim bilgilere göre Çeviride Kalite Standartları şu şekilde sınıflandırılmış:Prosedür ve çalışma metodlarının oluşturulması, yönetim ve çalışanların sürekli izlenmesi,çeviri hizmeti sunumunda performans ölçümlerinin geliştirilmesi,müşterilerin çeviri hizmet taleplerinin işin alanı, boyutu ne olursa olsun,her defasında aynı süreç standardı ile karşılanacağı garantisi,müşteriye odaklanma, süreçlerin izlenmesi ve denetlenmesi garantisinin sağlanması,çeviri yönetiminde insan kaynaklarının ve çevirmenlerin sürekli gelişiminin sağlanması, geliştirilmesi, performanslarının ölçülmesi, uluslararası kalite standartlarının uygulanması. Bu konuda kendilerine teşekkür ettikten sonra ben daha çok çevirmen arkadaşlarımıza yönelik bir bilgilendirme yapmak isterim.
    Çevrilecek metni önce okuyup, gerekirse konu ile ilgili internette araştırma yaparak çeviri hakkında genel bilgi sahibi olmak.Çeviriyi mutlaka uygun ortamda ve sakin kafa ile yapmak. Dökümanın sektörü hakkında terminolojik araştırma yapmak.Çeviriyi birebir sözcük çevirisinden ziyade okuyanın da anlayabileceği şekilde hazırlamak. Noktalama, imla ve yazım kullarına dikkat etmek. Katalog çevirileri için formatı, sözleşme vb çevirileri için fontların yazımını aynı tutmak. Genel kontrol yapmak. Müşterinin istediği saatte teslim etmek. Ve ulaştığından emin olmak :)

Comments are closed.