Ticari çeviri özel alan çevirisi sınıfına girmektedir. Bankacılık sektörü, finans sektörü, sigortacılık ve yatırım danışmanlığı sektörlerine ait tüm rapor, bilanço ve evraklar bu kapsamda ele alınır. Örnek vermek gerekirse şirketlere ait yıllık bilançolar,ticari yazışmalar, alım-satım işlemleri,ithalat veya ihracat için gerekli belge ve dökümanlar,poliçeler,yatırım projeleri,gelir-gider hesapları,ticari sicil gazeteleri,finansal raporlar,faturalar vb evraklar tercümanlarca ticari çeviri olarak sınıflandırılır. Bu tarz çevirileri yaparken özellikle muhasebe evraklarında kullanılan kalem adlarının standart olduğu akıldan çıkartılmamalıdır.Bunun için iktisat fakültelerinin yabancı dil bölümlerince hazırlanmış bilanço örnekleri çeviride epey yardımcı olur.

Tags: