PASİF(KAYNAKLAR)

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A-Mali Borçlar

1-Banka Kredileri

2-Uzun Vade.Kredi.Anapa.Taks.ve Faiz

3-Tahvil,Anapa.ve Borç,Taksit ve Faizl.

4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

7-Diğer Mali Borçlar

B-Ticari Borçlar

1-Satıcılar

2-Borç Senetleri

3-Borç Senetleri Reeskontu (-)

4-Alınan Depozito ve Teminatlar

5-Diğer Ticari Borçlar

C-Diğer Borçlar

1-Ortaklara Borçlar

2-İştiraklere Borçlar

3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar

4-Personele Borçlar

5-Diğer Çeşitli Borçlar

6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D-Alınan Avanslar

E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar

2-Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri

3-Vade Geçm.Ertele.veyaTaks.Ver.Diğ.Yükü.

4- Diğer Yükümlülükler

G-Borç ve Gider Karşılıkları

1-Dön.Karı Verg.ve Diğ. Yasal Yüküm.Karşıl.

2-Dön. Karı.Peşin Öden.Verg.ve Diğ.Yükü.(-)

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı

4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.

1-Gelecek Aylara Ait Gelirler

2-Gider Tahakkukları

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

1-Hesaplanan K.D.V.

2-Diğer K.D.V

3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları

4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A-Mali Borçlar

1-Banka Kredileri

2-Çıkarılmış Tahviller

3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

5-Diğer Mali Borçlar

B-Ticari Borçlar

1-Satıcılar

2-Borç Senetleri

3-Borç Senetleri Reeskontu (-)

4-Alınan Depozito ve Teminatlar

5-Diğer Ticari Borçlar

C-Diğer Borçlar

1-Ortaklara Borçlar

2-İştiraklere Borçlar

3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar

4-Diğer Çeşitli Borçlar

5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

6-Kamu. Olan Ertelenmiş ve Taksit. Borçlar

D-Alınan Avanslar

E-Borç ve Gider Karşılıkları

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

F-Gelecek Yıl.Ait Gelir.ve Gider Tahakkuk.

1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler

2-Gider Tahakkukları

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

1-Gelec.Yıl.Ertelen.veya Terkin Edilen K.D.V.

2-Tesise Katılma Payları

3-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

III-ÖZ KAYNAKLAR

A-Ödenmiş Sermaye

1-Sermaye

2-Ödenmemiş Sermaye (-)

B-Sermaye Yedekleri

1-Hisse Senedi İhraç Primleri

2-Hisse Senedi İptal Karları

3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları

4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

5-Diğer Sermaye Yedekleri

C-Kar Yedekleri

1-Yasal Yedekler

2-Statü Yedekleri

3-Olağanüstü Yedekler

4-Diğer Kar Yedekleri

5-Özel Fonlar

D-Geçmiş Yıllar Karları

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)

F-Dönem Net Karı (Zararı)

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

Tags: