-L-

L2 Cache : İşlemcinin içindeki ön belleğe ek olarak anakart üzerinde bulunan, hızlı hafıza modüllerinden oluşan ön bellektir.
LAN : (Local Area Network) Telefon hattına girmeden, bilgisayarlararası veri şebekesi.
Leased Line : İki site arasında bağlantı sağlayan kiralık hatlar.
Link : İnternette gezilen sayfaların içerisinden bir diğer sayfaya veya siteye verilebilen yönlendirmedir.
Live : “Canlı Yayın” kavramının internet üzerindeki karşılığıyla aynıdır. Uygun programlarla internet üzerinden çeşitli yayınlar canlı olarak izlenebilir.
Lurker : Bir tartışmaya, sohbete ya da diğer gruplardaki tartışmalara katılmak yerine, yalnızca izleyen kişilere verilen addır. Yeni girilen bir tartışma grubunda bir süre ‘lurker’ olmak, tartışmanın gelişme yönü ve içeriğini anlamak açısından önerilmektedir.
-M-

Mail : İnternet üzerinde yazışmalarda mektup olarak tanımlanabilecek dosyalardır.
Mailing List : Kişilerin belli bir konudaki görüşlerini elektronik posta aracılığıyla grup üyelerine dağıtmalarıdır. İki çeşit ‘mailing list’ vardır: Birincisinde, her kullanıcı, grup üyelerinin adreslerine sahiptir ve ‘to’ bölümüne herkesin adresini yazarak mesajını gönderir. İkincisinde, mesajlar bir bilgisayara gönderilir ve mesajların dağıtımını bu bilgisayar gerçekleştirir.
Map : Web sayfasındaki bir resmin bir noktasından, resmin o noktasıyla ya da çağrıştırdığı konuyla ilgili başka alanlara linkler verilmesi. Bir resmin ‘map’ edilmiş olduğunu, internet yazılımının (browser) üzerinde fare ile dolaştığınızda sol alt köşede beliren koordinatlardan anlayabilirsiniz.
Markup Language : Internet üzerinde dökümanlara biçim kazandırmak üzere hazırlanmış mark-up karakterlerini deşifre eden dile denir. Bilgisayara okunan dosyanın ekranda nasıl biçim alması gerektiğini anlatır. HTML web sayfaları hazırlamak için geliştirilmiş bir mark-up dildir.
MIME : (Multipurpose Internet Mail Extensions) (Çok Amaçlı Internet Posta Uzantıları) Internet e-postasının grafik, ses, fax gibi metin olmayan bilgileri de gönderebilen genişletilmiş halidir.
Mirror : Bir internet kaynağının değişik bir adreste de aynen barındırılmasıdır. Çok kullanılan bir adrese alternatif olarak kurulan, asıl adreste sunulan tüm dosyaların kopyalarının bulunduğu ve sık sık yenilenen sitelere verilen addır. Mirror site yaratılmasının nedeni, telefon hatlarında oluşan yükü hafifletmektir.
MMX : (Multimedia Extensions) Yeni Pentium işlemciler üzerinde bulunan ve gelişen uygulamaların daha hızlı çalışmasını sağlayan hızlandırıcı koddur.
Modem : Modülatör – Demodülatör ‘ün kısa yazılışıdır. Bilgisayardan gelen sinyalleri analog sinyal haline dönüştürerek telefon hattı üzerinden nakledilebilmesini mümkün kılar veya bu yolla gelen sinyalleri bilgisayarın kullanabileceği hale dönüştürür. Yani bilgisayarınızın telefon hattına bağlanarak diğer bilgisayarlarla bağlantı kurmasını sağlayan araçtır.
MPEG : Motion Picture Experts Group ‘un kısaltmasıdır. Bir video formatıdır.
Multitasking : Birden çok görevliliktir. Bilgisayarların bir işi yaparken başka bir görevi de aynı zaman içinde tamamlaması anlamında kullanılır. Bilgisayar multitasking ‘i olmayan DOS ‘ta disket formatlarken başka bir görev gerçekleştiremez. Windows ‘ta ise aynı anda birden çok görev gerçekleştirebilmek mümkündür.
-N-

Netiket : İnternet üzerinde kullanılması gereken genel ahlak kurallarıdır.
Netiquette : İnternet görgü kuralları. (bakınız ISOC)
News Group : İnternet üzerinde yapılan açık tartışma ya da haber gruplarına verilen addır. E-mail ‘den en önemli farkı, postalanan mesajların ilgili haber grubundaki tüm kişiler tarafından okunabilmesi.
News Server : Haber gruplarına ev sahipliği yapan sunuculara verilen addır.
NFS : (Network File System) Bilgisayarlarda kullanılan programların network makinelerinde kullanılmasını sağlar.
Nick Name : Sohbet alanlarında kullanılan takma addır.
NNTP : Network News Transfer Protocol ‘un kısaltmasıdır. Tartışma grupları protokolüne verilen addır.

-O-
OCR : (Optik Karekter Tanıma) Yazılı veya basılı karakterlerin makina tarafından ve foto-elektrik transuderlerden gelen girdilere dayanarak tanıması.
Offline : Aktif sisteme bağlı olmama durumudur.
Off Topic : Tartışma grubunun konusu dışında mesaj yazmak anlamına gelir.
Online : Aktif sisteme bağlı olma durumudur.
Online Service : Abonelerine özel elektronik posta, tartışma ve sohbet grupları, bilgi bankaları hizmetleri sunan ve genellikle internete bağlanma olanağı veren ticari bilgisayar ağlarının genel adıdır.
Overclock : Bilgisayarın anakart üzerindeki ayarlarının değiştirilerek hızlandırılmasıdır.
Overload : Aşırı yüklenme.

-P-

Partition : Harddiskte yer alan, herbiri farklı harfe sahip sürücülere verilen addır. Bir harddisk birden çok sürücü gibi görünebilir.
PC : (Personal Computer) (Kişisel Bilgisayar)
PCI : Anakart üzerinde 64 bitlik veri akışının yapılabildiği kapılardır.
PEM : Privacy Enhanced Mail ‘ın kısaltmasıdır.
PGP : Pretty Good Privacy ‘nin kısaltmasıdır.
Plug In : Bazı programlara daha sonra özellik eklenmesi için kullanılan küçük program yamalarıdır.
PNG : Gif formatından daha küçük, JPEG ‘den daha büyük yeni bir grafik formatıdır.
POP : (Post Office Protocol) (Posta Ofisi Protokolü) Tek kullanıcı sistemlerin bağlandıkları hizmet birimlerinden posta mesajı alışverişi yapabilmelerini sağlayan protokoldür. POP, POP2 ve POP3 diye üç uyarlaması vardır. Sonraki uyarlamalar önceliklerle uyumlu değildir.
POP : (Point of Presence) Bir bilgisayar ağına erişim için bağlantı kurulacak en yakın nokta ya da telefon numarasıdır.
Port : Diğer çevre birim elemanları ile haberleşmeyi sağlamak için kullanılan giriş-çıkış bağlantı noktası (kanalı)’dır. Seri veya paralel olurlar.
Port Address : TCP/IP tabanlı uygulamalar hattın diğer ucundaki bilgisayarla konuşmak için belirli bir port adresi kullanırlar. Port adresi, içinde verilerin nereden alınıp nereye verileceğini kesin olarak saptayan bir mekanizma barındırır.
Postmaster : Bir ağ üzerindeki e-posta problemleri ile ilgilenen personeldir.
Power Supply : Güç kaynağı anlamına gelir. Bilgisayarın kasasının arka kısmında bulunur.
PPP : (Point to Point Protocol) (Noktalar Arası Protokol) Seri bir hat üzerinden (örneğin bir telefon hattı) iki noktayı birbirine bağlama işlemini tanımlar.
Preferences : Özellikler anlamına gelir.
Protocol : Taraflarca kabul edilmiş haberleşme yöntemidir.
Proxy Servisleri : İnternet üzerindeki yerel bir ağ (ya da internet erişimi olan bir bilgisayar) ile dış dünya arasındaki ilişkiyi sağlayan bir yardımcı geçiş sistemidir.
Push Teknolojisi : İnternet üzerinde bilginin isteğe bağlı olarak kullanıcıya yönlendirme teknolojisi.

Tags: