F-
FAQ : (Frequently Asked Question) (Sıkça Sorulan Sorular) İnternet üzerinde belli bir konu hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlandığı sayfaların adıdır.
Favorites : İnternet Explorer ‘da kullanılan sevilen sitelerin, bilgisayarda tekrar kullanımı için kısayol oluşturmasıdır.
Feed : Bilgi beslemesidir.
Finger : Diğer internet bölgelerindeki kişileri bulmak için kullanılan bir yazılım aracıdır. Bazen kişisel olmayan bilgilere erişebilmek için de kullanılır.
Firewall : (Güvenlik Sistemleri) İnternet üzerinden bağlanan kişilerin bir sisteme girişini kısıtlayan, yasaklayan bir bilgisayar ve üzerindeki yazılıma verilen addır. Bu sistem sayesinde özel bilgiler başkalarından saklanabilir ve kişisel güvenlik sağlanabilir. Firewall ‘a verilen tanımlar sayesinde kişisel bilgilere sadece izin verildiği ölçüde ulaşılabilir.
Flame : Belli bir konuda, kapasiteyi aşmış elektronik posta ya da Usenet mesajlarına verilen addır.
Format : Dilimizde biçim denilen bu sözcük aynı zamanda bilgilerinizi depoladığınız bir sabit sürücüdeki bilgilerin silinerek sıfırdan kullanılması anlamına da geliyor.
FPU : (Floating Point Unit) (Kayan Nokta Ünitesi) CPU üzerinde bulunan ve çok hassas işlemlerin yapılmasında görev alan ünite.
Frame Relay : Verilerin çok yüksek hızlarda dijital ağlar üzerinden iletilmesini sağlayan bir teknolojidir.
Freeware : Bedelsiz dağıtılan ve kullanılan yazılımlara verilen addır.
FSP : (File Send Protocol) FTP ‘ye alternatif olarak geliştirilen bir protokoldür. FTP ‘ye olan en büyük üstünlüğü, yarıda kalan bir dosya transferi işlemine kaldığı yerden daha sonra devam edebilmesidir.
FTP : (File Transfer Protocol) İnternete bağlı bir bilgisayardan diğerine dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarıdır.
FYI : (For Your Information) (Bilginize Sunulur)
-G-

Gamut : Tarayıcıların, film çıkış cihazlarının vb. kabul ettiği renk sınırlama, tanıma limiti.
Gateway : İki değişik protokol kullanan bilgisayar ağları arasında veri transferine olanak tanıyan sistemin adıdır.
GIF : (Graphics Interchange Format) Resimleri, sıkıştırma olmadan kaliteli biçimde saklamaya yarayan grafik formatıdır.
Gopher : Internet üzerindeki bilgilere hiyerarşik menüler halinde erişimi sağlayan dağıtılmış bilgi hizmetidir. Gopher kullanıcının bir kullanıcı programı (client) kullanarak tüm gopher dağıtıcılarındaki (servers) bilgilere ulaşmasını sağlar. Tüm dağıtıcılardaki bilgilerin toplamı gopher uzayı oluşturur. Kullanıcı ve dağıtıcı programları internet üzerinde ücretsiz olarak mevcuttur. Genellikle text tabanlı (düz yazı) bilgilere menüler yardımıyla kolayca ulaşılmasını sağlayan bir sistem ve bu sistemin kullandığı TCP/IP protokolüdür.
Guest : Kullanıcının kayıt zorunluluğu bulunan bir sitede sınırlı biçimde gezebildiği konumdur.
-H-

Hacker : Bilgisayar ağlarına, açıklarını kullanarak izinsiz girip, var olan programları bozmaktan zevk alan kişilere verilen isimdir. Bu terim bazen yanlışlıkla cracker yerine kullanılır.
Hardware : (Donanım) Bilgisayar sisteminin sahip olduğu cihazların tümü.
Hit : Web sayfasına bir kez ulaşılmasıdır. Hit sayısı, o sayfaya, belirtilen süre içinde kaç kez ulaşıldığını gösterir.
Home Page : Bir sitenin ana sayfasıdır.
Host : İletişim ana sistemi. Kullanıcıların diğer iletişim ana sistemleriyle haberleşmesini sağlayan bilgisayar. Kişiler haberleşmeyi elektronik posta, telnet ve FTP gibi programlar vasıtasıyla yaparlar.
HTML : (Hyper Text Markup Language) Bir programlama dili yorumlayıcısıdır. Bu dil daha çok, yazılı bir dokümanı formatlamak ve bir objeden başka bir objeye linkler sağlamak ile ilgili komutlar içerir.
HTML Editor : Web sayfaları hazırlamak için kullanılan yazılımdır.
HTTP : (Hyper Text Transfer Protocol) Web sayfalarının transfer edilmesine ve okunabilmesine imkan veren protokolün adıdır.
Hyperlink : Üst-bağ anlamında kullanılır.
Hypertext : Üst-metin anlamında kullanılır. Dokümanları biçimlendirmek, resim eklemek, bağlantılar yaratmak için kullanılan metotdur.
-I-

Icon : (İkon) Yazılımlarda ya da internette karşılaşılan küçük resimler.
Ide : Harddisklerin bilgi transfer etmekte kullandıkları protokol ve veri yolu adıdır.
Identification : Program kullanırken veya internette gezinirken kullanıcının kendini tanıtmasıdır.
Inbox : Elektronik postaların geldiği dizine verilen addır.
Inline image : Satır içi resimdir.
Install : Herhangi bir yazılımın bilgisayara yüklenmesidir.
Interactive : Eş zamanlı etkileşimdir.
Interface : (Arabirim) Bilgisayarın bir bölümünden başka bir bilgisayara veya harici bir cihaza (printer, monitör veya modem gibi) bilgi iletişiminin kanalize edildiği yerdir.
Internet : Birçok bilgisayar sisteminin, TCP/IP protokolü sayesinde birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkan, dünya çapında yaygınlaşmış ve durmaksızın büyüyen bir iletişim ağı ve dev bir bilgi kaynağıdır. İnternet sayesinde bilgiye daha çabuk ulaşılabilir ve bilgi, interaktif (etkileşimli) bir biçimde daha çok insanla paylaşılabilir. İnternet henüz yazılı kuralları olmayan ve yaşantımıza yeni kavramlar sokan farklı ve bağımsız bir ortamdır.
Intranet : Bir kuruluşun bilgisayarlarını kendi içinde birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. Böylece yerel ağlar (LAN) ve geniş ağlan (WAN) birbirine bağlanabilir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesindeki bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır.
IP : Bir internet protokolüdür. IP numarası ise internette kullanılan bir çeşit adreslemedir. Siz internete bağlandığınız andan itibaren size bir IP numarası atanır. Hangi IP numarasını kullandığınızı bilmenize gerek yoktur.
IRC : (Internet Relay Chat) (Birleşik Hizmetler Veri Şebekesi) Birçok kişinin aynı anda etkileşimli mesajlarla haberleşebildiği, sohbet edebildiği bir platform ve bunu sağlayan programlardır.
ISA : Anakartlar üzerinde 16 bitlik veri akışının yapılabildiği kapılardır.
ISDN : (Integrated Services Digital Network) Özellikle normal telefon hatları üzerinden yüksek hızda entegre ses (analog) ve veri (dijital) aktarılmasını sağlayan bir dizi iletişim protokolüdür.
ISO : International Standarts Organization ‘ın kısaltmasıdır.
ISOC : (Internet Society) Tüm dünyada interneti yönlendiren organizasyondur.
ISP : (Internet Service Provider) (İnternet Servis Sağlayıcısı) Bilgisayar kullanıcılarını internete bağlayan şirket ya da kurumlardır.
-J-

Jamming : Bir işletim sistemini istenmeyen sinyallerle kasten bozma.
Java : Sun Microsystems tarafından yaratılan, web sayfalarındaki interaktifliği sağlayan sistemin adıdır. İşletim sistemlerinin web uygulamalarını çalıştırmalarında kullanılan ortak bilgisayar dilidir.
JPEG : (Joint Photographic Experts Group) Bir tür sıkıştırılmış grafik formatıdır.

-K-

Kartuş : Mürekkep püskürtmeli yazıcıların mürekkeplerini içeren ufak kutucuktur.
Kernel : İşletim sisteminin kalbi olan çekirdek program yapısıdır.
Kilobyte : Hafıza kapasitesini gösteren bir ölçü birimidir. 1 kilobyte 1024 byte ‘a eşittir.
Kiosk : Kiosk bir PC ve dokunmatik ekrandan oluşan bir sistemdir. Kullanıcı klavye ve fare kullanmadığı gibi bilgisayar da görebileceği zarar ve estetik nedenlerden ötürü bir kutu içinde saklanır. Küçük bir yazıcı ekiyle kioskların yazılı materyal verebilen mekanizmalar şeklinde kullanılmaları da mümkündür.Basit bir PC ve dokunmatik ekrandan oluşan bu sistemin kullanım alanlarına her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Firmalar kioskları satış ve pazarlama desteği, tüketici enformasyon merkezi, araştırma merkezi olarak veya reklam amaçlı kullanabilirler. Kiosklar; tüketicinin, herhangi bir faaliyete bilet alma, rezervasyon yapma hatta sipariş verme gibi isteklerine cevap veren sistemler olarak da kullanılmaktadır. Kolay taşınabilmesi, düşük kurulma bedelleri ve kapladığı alanın küçüklüğü nedeniyle istenilen yere (alışveriş merkezi, süpermarket, tiyatro, otel vs.) konulabilir.Kioskların bu iletişim ağı aracılığıyla birbirleriyle haberleşmesi mümkün olduğu gibi, şirket bünyesinde kurulan bir merkez birim aracılığı ile istenilen aralıklarla bilginin güncelleştirilmesi de mümkündür.Enformasyon veriminin yanısıra, kullanıcıya sordukları sorularla kiosklar birer data toplama merkezi olarakta kullanılabilir. Toplanan bilgiler yine bir ağ aracılığıyla ana merkeze aktarılabilir ve analiz programları sayesinde istenilen çerçevede raporlar alınabilir.
Knowbot : Deneme safhasında bir rehber hizmetidir. Beyaz Sayfalar (white pages) gibi.
Konfigürasyon : (Configuration) Bir bilgisayarı oluşturan parçaların tümü ya da programların ayarlarının tümü.

Tags: