amper amper
(IT) Information Technologies (IT) Bilişim Teknolojileri
(RFID) Radio Frequency Identification Radyo Frekansı ile Tanımlama
Automation&Drive (A&D) Otomasyon ve Kontrol Sistemleri
accuracy doğruluk
asset varlık
batch management batch yönetimi
batch management batch yönetimi
Bus Bus
Bus Bus
CBA-Component Base Automation CBA-Component Base Automation (Çoklu Makineye Dayalı Otomasyon)
cabinet pano
chain zincir
circuit protection devre koruma
circuit protection devre koruma
cloosed loop kapalı çevrim
clutch kavrama(debriyaj)
clutche sıkıca kavrama
CNC CNC
combustion (yanma)
commission devreye alma
communication haberleşme
compensation kompanzasyon
component parça
coupling couplin
data bilgi
distribution board dağıtım panosu
design tasarım
diagnostic diagnostic
diode-laser spectromete
discrete kesikli üretim
disinfect dezenfekte edilmiş
distributed control dağıtılmış kontrol
drive sürücü
electrical installation elektrik enstalasyon
EMC robustness EMC korumalı
engineering mühendislik
ERP (Enterprice Resource Planing) MES (yatırmcı kaynak planlama)
ethernet ethernet
ethernet switches ethernet anahtarları
flowmeter akışmetre
food gıda
frequncy inverter frekans çevirici
gear redüktör
germ-free mikrop üretmeyen
gray market yasadışı pazarlama
hibrid hibrid-(proses ve kesikli üretim arası)
high voltage yüksek gerilim
hitch engel
HMI (human machine interface) HMI( insan makina arayüzü)
Inbound Hammedde giriş
Installation enstalasyon, Montaj, Tesisat
Industrial Solutions&Services (I&S) Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler
industrial WLAN endüstriyel WLAN
integrated entegre edilmiş
integration entegrasyon
interface arayüz
inverter çevirici
jumper ek teli, aktarma kablsu
life cycle ürün ömrü
low voltage alçak gerilim
main control ana kontrol
maintenance bakım
manufaturing üretim
medium voltage orta gerilim
medium voltage switchgear orta gerilim hücre
MES (Manufacturing Execution Systems) MES (Üretim Yönetim Sistemleri)
miniature circuit-breaker otomatik sigortalar
module modül
monitor izlemek
motion control hareket kontrol
network network
open loop açık çevrim
operetor operatör gerilimi
Outbound ürün çıkışı
pathogen patojen
PC-Based HMI PC Tabanlı HMI
pedigree soyağacı
pick& placement systems dizgi sistemleri
Placement Systems dizgi sistemleri
PLC (programable logic control) PLC
pharmaticeutical ilaç
power enerji
Power Transmission&Distribution(PTD) Enerji İletimi ve Dağıtımı
pretreat (önarıtma)
process instrumantation proses enstrümantasyonu
Production Workflow üretim akışı
profibus profibus
Profinet profinet
propulsion tahrik
protocol protocol
proximity yaklaşım
pulp kağıt hamuru
purification saflaştırma
redundancy yedeklemeli
redundant yedekli
RFID- Radio Frequency Identification Radyo Frekansı ile Tanımlama
ring motor ring motor
safety entegerated güvenlik entegreli
Semiconductor yarı iletken
sensor sensör
sewege atık-lağım
skid tagging
smart tags akıllı etiketler
Software Software
starter yolverici
strinct emmission emisyon
switch switch
switchboard pano
switchgear hücre
switching component anahtarlama cihazları
switching devices anahtarlama cihazları
Thin Client Technology Thin Client Technology
TIA (Totally Entegrated Automation) TIA (Tümleşik Entegre Otomasyon)
TIP (Totally Entegrated Power) TIP (Tümleşik Entegre Enerji)
traction motor Çekme motoru
transmission iletim
transformer trasformatör
treatment arıtma
turnkey anahtar teslim
ventilation havalandırma
voltage gerilim
wastewater atıksu
wireless kablosuz
kilovolt kilovolt
volt volt
voltage gerilim

Tags: