Neden Arnavutça çeviri?
Arnavutça dili, Arnavutluk’un resmi dilidir. Arnavutluk’ta 3 milyon, Yugoslavya’da 1 milyon, İtalya ve Yunanistan’da daha çok binlerle ifade edebileceğimiz sayıda, ama genel toplama bakarsak dünyada yaklaşık 4 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.
Bu ülkelere iş bağlantıları yapmak isteyen ticaret adamlarımızın bilanço, ticari teklifler, anlaşmalar, ticari yazışmalar, sözleşmeler, bankacılık dekontları ve belgeleri, finans, uluslararası taahhütler, sigorta, ihale, fizibilite, araştırma, rapor, proforma fatura, irsaliye, yetki belgeleri, ticaret sicil gazeteleri ve gelir gider tablolarının kısaca tüm ticari evraklarının Arnavutça-Türkçe tercümesine ihtiyaçları vardır. Bunun dışında yurtdışında araştırma yapmak isteyen akademisyenlerin Arnavutça konuşulan ülkelerde her türlü tez, araştırma, deneme, makale, yazışma, kitap ve ödev incelemelerinde Arnavutça dilindeki eserler büyük bir yer tutmaktadır. Sanatsal aktivite olarak edebi yazılar, roman, hikâye, şiir, resim, sanat, sanat tarihi, tiyatro, sinema, sergi, bale konulu yazılar, deneme, makale çevirileri, haber metinleri, gazete kupürü çevirileri ve senaryo alanında tiyatro, film, televizyon dizisi, çocuk programları gibi Arnavutça diline çevrilerek en az 4 milyon insana hitap eder hale getirilebilir veya iyi bir çeviri ile Arnavutça dilindeki sanat eserleri en doğru şekilde anlaşılabilir duruma getirilebilir. Arnavutça konuşulan ülkelerde medikal alanda tıp, biyoloji, kimya, eczacılık konulu yazılar, laboratuar testleri, tıbbi kitaplar, akademik kadro tarafından yazılmış makaleler, tez ve ödevler, kitaplar, belgeler, adli tıp raporları, araştırma yazıları, medikal ürünler, patentler, hasta raporları tahliller, tıbbi ürün lisansları, tanıtım broşürleri, reçeteler, sağlık raporları, patentler, analiz raporları, prospektüsler, patent alanında her türlü buluş, ürün ve makinenin standart veya özel formattaki patentleri, hastalıklarla alakalı yurtdışı kaynaklarla alakalı makalelerin Arnavutça’dan Türkçe’ye çevirileri veya Türkçe medikal konulu belgelerin Arnavutça diline çevirileri sıklıkla gerekli olmaktadır. Mühendislik alanında ise kataloglar, servis kılavuzları, teknik şartnamelerin çevirileri, kullanım kılavuzları, teknik şema ve kitapçıklar, otomotiv, makine, elektrik-elektronik, inşaat, çevre sistemleri vb konuları kapsayan teknik çeviriler, fizibilite raporları, ürün tanıtım kitapçıkları, hak ediş raporları, makine ve cihazların katalogları, kullanım kılavuzları, ürün katalogları, servis ve bakım kitapçıkları, eğitim materyalleri, kurulum sistemleri, emniyet/güvenlik kitapçıkları, bakım kılavuzlarının Arnavutça diline veya Arnavutça dilinden Türkçe diline çevrilmesi ile hem sektöre daha çok hâkim olabilir, hem de daha çok kişiye ulaşabilirsiniz. Arnavutça’nın konuşulduğu ülkelerde gerekli olacak her türlü sözleşme, menşei belgeleri, yönetmelik, bayilik anlaşmaları, mevzuatlar, genelgeler, konşimento, garanti belgesi, her türlü protokol, irsaliye, dava çözümü çevirileri, yetki belgeleri, resmi evraklar, patentler, lisans çevirileri, imza sirküleri, niyet mektupları, dilekçeler, mahkeme kararları vb. sonucunda kesin bir doğruluk ve anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken dokümanların bu konuda uzmanlaşmış, hukuk fakültelerinden mezun ve literatüre hâkim tercümanlar tarafından çevirisi gerekmektedir. Bunun yanında web sitenizi Arnavutça diline çevirerek dünyada en az 4 milyon insana kendinizi tanıtabilir veya Arnavutça bir web sitesini Türkçe’ye çevirerek konu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Arnavutça konuşan ülkelerle olan günlük yazışmalarınızı Arnavutça dilinde yaparak şirketiniz için daha prestijli bir görünüm elde edebilir veya yurtdışından gelen e-postalarınızın içeriğini anlam kaybı olmadan öğrenebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

Tags: