Neden Arapça çeviri?
Arapça dili, İran ve Türkiye’de Arap azınlıklarca kullanılmaktadır, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da halkın büyük kısmı bu dili kullanmaktadır. Cezayir, Bahreyn, Çad, Komor Adaları (Federal İslam Cumhuriyeti), Cibuti, Mısır, Etiyopya, Gazze Şeridi, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Amman, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria, Batı Sahra, Yemen, Afganistan ülkelerinde ise Arapça ya resmi dildir ya da kullanılan dillerden biridir.
Bu ülkelere iş bağlantıları yapmak isteyen ticaret adamlarımızın bilanço, ticari teklifler, anlaşmalar, ticari yazışmalar, sözleşmeler, bankacılık dekontları ve belgeleri, finans, uluslararası taahhütler, sigorta, ihale, fizibilite, araştırma, rapor, proforma fatura, irsaliye, yetki belgeleri, ticaret sicil gazeteleri ve gelir gider tablolarının kısaca tüm ticari evraklarının Arapça-Türkçe tercümesine ihtiyaçları vardır. Bunun dışında yurtdışında araştırma yapmak isteyen akademisyenlerin Arapça konuşulan ülkelerde her türlü tez, araştırma, deneme, makale, yazışma, kitap ve ödev incelemelerinde Arapça dilindeki eserler büyük bir yer tutmaktadır. Sanatsal aktivite olarak edebi yazılar, roman, hikâye, şiir, resim, sanat, sanat tarihi, tiyatro, sinema, sergi, bale konulu yazılar, deneme, makale çevirileri, haber metinleri, gazete kupürü çevirileri ve senaryo alanında tiyatro, film, televizyon dizisi, çocuk programları gibi Arapça diline çevrilerek en az 350 milyon insana hitap eder hale getirilebilir veya iyi bir çeviri ile Arapça dilindeki sanat eserleri en doğru şekilde anlaşılabilir duruma getirilebilir. Arapça konuşulan ülkelerde medikal alanda tıp, biyoloji, kimya, eczacılık konulu yazılar, laboratuar testleri, tıbbi kitaplar, akademik kadro tarafından yazılmış makaleler, tez ve ödevler, kitaplar, belgeler, adli tıp raporları, araştırma yazıları, medikal ürünler, patentler, hasta raporları tahliller, tıbbi ürün lisansları, tanıtım broşürleri, reçeteler, sağlık raporları, patentler, analiz raporları, prospektüsler, patent alanında her türlü buluş, ürün ve makinenin standart veya özel formattaki patentleri, hastalıklarla alakalı yurtdışı kaynaklarla alakalı makalelerin Arapça’dan Türkçe’ye çevirileri veya Türkçe medikal konulu belgelerin Arapça diline çevirileri sıklıkla gerekli olmaktadır. Mühendislik alanında ise kataloglar, servis kılavuzları, teknik şartnamelerin çevirileri, kullanım kılavuzları, teknik şema ve kitapçıklar, otomotiv, makine, elektrik-elektronik, inşaat, çevre sistemleri vb konuları kapsayan teknik çeviriler, fizibilite raporları, ürün tanıtım kitapçıkları, hak ediş raporları, makine ve cihazların katalogları, kullanım kılavuzları, ürün katalogları, servis ve bakım kitapçıkları, eğitim materyalleri, kurulum sistemleri, emniyet/güvenlik kitapçıkları, bakım kılavuzlarının Arapça diline veya Arapça dilinden Türkçe diline çevrilmesi ile hem sektöre daha çok hâkim olabilir, hem de daha çok kişiye ulaşabilirsiniz. Arapça’nın konuşulduğu ülkelerde gerekli olacak her türlü sözleşme, menşei belgeleri, yönetmelik, bayilik anlaşmaları, mevzuatlar, genelgeler, konşimento, garanti belgesi, her türlü protokol, irsaliye, dava çözümü çevirileri, yetki belgeleri, resmi evraklar, patentler, lisans çevirileri, imza sirküleri, niyet mektupları, dilekçeler, mahkeme kararları vb. sonucunda kesin bir doğruluk ve anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken dokümanların bu konuda uzmanlaşmış, hukuk fakültelerinden mezun ve literatüre hâkim tercümanlar tarafından çevirisi gerekmektedir. Bunun yanında web sitenizi Arapça diline çevirerek dünyada en az 350 milyon insana kendinizi tanıtabilir veya Arapça bir web sitesini Türkçe’ye çevirerek konu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Arapça konuşan ülkelerle olan günlük yazışmalarınızı Arapça dilinde yaparak şirketiniz için daha prestijli bir görünüm elde edebilir veya yurtdışından gelen e-postalarınızın içeriğini anlam kaybı olmadan öğrenebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

Tags: