Çevirinin hızı öncelikle çevirinin diline bağlıdır. Çünkü çevirinin alfabesi yazımı çok etkilemektedir. Kiril, Fars, Çin, Hint ve benzeri dillerde Latin alfabesine nazaran daha yavaş çeviri yapılmaktadır. Latin alfabesinin klavye hızı ile, diğer dillerdeki klavye kullanma hızından daha farklıdır. İkinci olarak çevirinin hızı tercümenin formatına bağlıdır. Grafikler içeren, resimli ve tablolu evraklar üzerinde oynama ve çalışma yapılacağı için standart tercüme hızını etkiler. Çeviri hızı son olarak çevirinin konusuna bağlıdır. Medikal, hukuk, edebi, teknik, ticari gibi uzmanlık içeren terminoloji içeren evraklar daha detaylı çalışma ister.  Son olarak çeviri hızı tercümenin resmi evrak olup olmamasına, çeviride tablo, grafik veya şema yapılıp yapılmayacağına göre değişkenlik gösterir.. Tek kişinin bir çalışma gününde yapabileceği çeviri miktarı  yaklaşık 10-15 sayfa arasındadır. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Bulgarca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca gibi sürekli çeviri yapılan ve çevirmenin tek işinin çevirmenlik olduğu dillerde daha hızlı sonuçlar elde edilir. Bu tarz sıkça çeviri yapılan dillerde bu sayı iki veya üçe katlanırken, nadir dillerde bu miktar azalmaktadır. Çünkü nadir dillerdeki çevirmenler, az sıklıkta çeviri ile karşılaştıklarından çeviri işini yarı zamanlı yapmaktadır.

Tags: