Yemin zaptı noterler tarafından çeviri bilim fakültelerinden mezun veya bildiği yabancı dili üniversite diploması , transkript , yüksek öğrenim belgesi , master belgeleri, yurtdışı dil sınavları vs ile belgelemiş olan, uzun zamandır bir çeviri bürosu ile çalışmakta olup tercüme konusunda deneyim sahibi kişilerin çeviri etiğine uygun olarak tarafsız ve doğru tercüme yapacağına dair hazırlanan bir evraktır. Dil bilen herkes yemin zaptı çıkartmaz, bunun için yukarda saydığım tüm koşulların sağlanmış olması şarttır. Tercüme yapmak için dil bilmek sadece ilk şarttır.

Tags: