Bir çevirinin hukuk çevirisi olarak işlem görmesi için mutlaka hukuki bir detayının olması gerekmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse şirket anlaşmaları, iş teklif ve sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, lisans çevirileri, uygunluk belgeleri, yasal sözleşmeler, mahkeme kararı belgeleri, taahhütname, nüfus belgesi, denizcilik sözleşmesi, kira sözleşmesi, genelge, nüfus belgesi, AB mevzuatı, temsilcilik sözleşmesi, ibraname, satış sözleşmesi, tüzük, form, yabancı mevzuat, yönerge, istinabe yazışması, önerge, Yargıtay kararı, dernek tüzüğü, vakıf senedi, yargı kararı, bayilik sözleşmesi, hukuki makale, üretim ve serbest satış sertifikası tercümesi vekaletnameler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, yasal anlaşmalar, mahkeme belgeleri, ihale dosyaları, patent başvuruları, iş teklif, distribütörlük, bayilik, sulh, kira, lisans, bayilik, temsilcilik, kredi, şirket ana, kuruluş sözleşmeleri, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, inşaat taşeron sözleşmesi, taahhütname, gelir tablosu, vergi levhası, IK raporu, garanti belgesi, faaliyet tablosu, dağıtım raporu, uzman incelemesi raporu, ekspertiz, bilanço, Yargıtay kararı, yönerge, kontrat, tutanak, vergi evrakı, yetkilendirme, dernek tüzüğü, ihbarname, şirket tüzüğü, inşaat ihalesi, kanun maddeleri, senet, tapu, yönetmelik, tescil evrakları, yabancı yargı kararı, genelge, boşanma kararı, ibraname, ihale şartnamesi, form, tüzük, yabancı ve yerli mevzuat, kanunlar, vasiyetname, istiane yazışması, teminat mektubu, pasaport, tutanak, diploma, öğrenci belgeleri, mahkeme ve duruşmalarda ardıl çeviriler, sulh sözleşmesi, yönetmelik, distribütörlük sözleşmeleri, ihale şartnameleri, uluslararası ticaretle ilgili bilgi, belge, kanun ve yönetmelikler, yazışmalar, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları, şirket sunumları, kanun maddeleri, ihbarname, dilekçe, tapu, tutanak, vasiyetname, boşanma kararı, kefaletname, sözleşme (sulh, alım satım, inşaat, taşeron, gizlilik, kredi, hissedarlar sözleşmesi), kanun metni, mahkeme kararı, yabancı yargı kararı, kontratlar, kararlar, yönetmelik, yetkilendirme, lisans sözleşmesi, adli sicil kayıtları, dilekçeler, işçi-işveren sözleşmeleri, mahkeme yazıları, karar şerhleri, vekâletnameler, alış veya satış sözleşmeleri, yıllık rapor çevirileri, gayrimenkul sözleşmeleri çevirisi hukuki çeviri belgesi tercümesine örnektir. Hukuk çevirileri yaptırılırken mutlaka hukuk konusunda deneyimli bir büroya danışmak ve çeviri bürosu seçiminde dikkatli olmak gerekmektedir.

Tags: