Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2012 tarihli yazısı gereği, yabancı uyruğa sahip kişilerin evlenme belgeleri ile kimlik belgeleri arasında tutarsızlığın önlenmesi amacı ile, kişilerin isimlerinin pasaport veya kimliklerinde yazıldığı şekli ile dikkate alınması uygun görülmüştür. Yine yabancı uyruklulara ait her hangi bir tescil, ruhsat, ve sicil evrakında kişilerin isimlerinin pasaportunda yazıldığı şekilde zikredilmesi gerekli görülür ise çeviri bürosu işletmecisi veya çevirmen, isteğe bağlı olarak çevirinin sonuna “çevirmenin notu” ibaresi ile pasaportta yazılan isim ile belgedeki ismin aynı kişiye ait olduğunu belirtebilir.

Tags: