Çeviri Tarihine Eleştirel Bakışlar
Yer: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, saat: 18.30

Yöneten: Özlem Berk Albachten,
Konuşmacılar: Cemal Demircioğlu, A. Selin Erkul Yağcı

Son yıllarda çeviri tarihi araştırmaları gitgide daha fazla ilgi çekmeye başladı. Bu alandaki çalışmalar tarihyazımı örnekleri olarak geçmişimizin modern temsillerini sunuyor bizlere. Bu bağlamda çeviri tarihi konusunda yapılan çalışmaların geçmişe dair algılarımıza ve geçmişle bağlarımıza şekil verdiğini söylemek pek yanlış olmaz. Çeviri tarihimize eleştirel bir bakış getirmeyi amaçlayan bu etkinlikte konuşmacılar 19 ve 20. yüzyıllarda çevirinin Osmanlı ve modern Türkiye toplumlarında yerine getirdiği işlevleri ele alacak ve çeviri geçmişimizi hatırlama biçimlerimizi de sorgulayacaktır.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Berk Albachten’ın yönetiminde gerçekleşecek olan etkinlikte Okan Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cemal Demircioğlu “Osmanlı Kültüründe ‘Çeviri’ Kavramı Üzerine” başlığı altında yapacağı konuşmada, tarihsel, betimleyici, açıklayıcı ve yorumlayıcı çeviribilim bakış açısıyla ve öncül araştırmaların ışığında Osmanlı çeviri etkinliğinin özgün yönlerine dikkat çekecek, modern araştırmacıların söylemlerini irdeleyerek, Osmanlı’daki “çeviri” kavramını ve bu kavramın epistemolojik yönlerini tartışacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Dr. A. Selin Erkul Yağcı ise çeviri tarihinin farklı bir yönüne ışık tutacak ve “Çeviri Üzerinden Bir Okuma Tarihi Kurgulamak” temasını işleyeceği konuşmasında Türkiye’de 1840-1940 yılları arasında okurların geçirdikleri kapsamlı dönüşümü sorgulayacak, bir okur kitlesinin oluşmasında ve genişlemesinde çevirinin öncü rolünü inceleyecektir.

Tags: