MÜTED, mütercim ve tercümanların çalışma şartları konusunda belirli sağlık risklerini göz önünde bulundurarak;

Çalışma saatlerini: Günlük en fazla sekiz saat, bir saatlik öğle molası, kırkbeş dakikalık aralıklarla beş dakikalık gezinti şeklinde önerir.

Çünkü mütercim tercümanlık genellikle hareketsiz bir biçimde çalışmayı gerektirdiğinden; MÜTED:

– Osteomiyelit, postural bozuklukluklar, aşırı hareketsizliğe bağlı pulmoner ve/veya serebral embolizma, kardiyak yetmezlik ve bozukluk, obezite, hiper ve hipo tansiyon, karpal tünel sendromu, göz kuruluğu, eksesif radyasyon maruziyeti, depresyon, hipo ve hiper glisemi, uzun süre aç kalmaya bağlı gastrik asidiğin denge kaybı, eklem bozuklukları ve vasküler yetmezlik, bitkinlik, konjuktivit, retinopati, üriner retansiyon, kötü ortam havalandırması nedeniyle oluşabilecek bozukluklar, sosyal ilişkilerde bozulma ve yaşam kalitesinin düşmesi, diğer ilişkili ve eşlik eden bozukluklarla hastalıklar konusunda tüm meslek üyelerini bu risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Çünkü bu bozukluk ve akut şekilde gelişen hastalıklara dikkat edilmemesi halinde yaşamı tehdit edici durumlarla karşılaşılabilir!

Çalışma ortamları, yeterince havalandırılmış, güneş görecek şekilde tasarlanmalı ve meslek mensubu en geç kırkbeş dakikalık aralıklarla beş dakikalık gezintiler yapmalıdır.

Mütercim ve tercümanlar, çalışma ortamlarında açlık şekerlerinin düşmesine karşı şekerleme bulundurursa bu onlar için faydalı olacaktır.

Araç ve gereçler:

Mütercim tercümanların çalışmaları sırasında şu araç ve gereçlere gereksinim duyulabilir:

– Sözlük, ses kayıt cihazı, CAT (bilgisayar destekli çeviri) yazılımları, not kağıtları, işaretçiler vb.

Mütercim veya tercümanlardan en verimli hizmetlerin alınabilmesi için:

Çevirisi istenen metin hakkında metnin yazarının ya da sahibinin mütercim ya da tercümanla iletişim halinde olması,
Mütercim veya tercümanların kendileri tarafından hizmet teslim süresinin belirlenmesi ve istekli tarafından mütercim tercümanın daha erken/geç bir sürede iş teslimi istenmemesi hizmet kalitesini artırabilir,
Mütercime veya tercümana ilgili kaynak metin için gereken ekipman, sözlük ve saire gereçlerin sağlanması hizmet kalitesini artırabilir,
Mütercimlerin veya tercümanların kaşelerinin zamanında takdim edilmesi ve bu konuda çalışanın haklarının korunması mütercimi veya tercümanı motive ederek hizmet kalitesini artırabilir,
Her meslekte olduğu gibi meslek onuruna mütercim veya tercüman ve çeviri metni isteyen tarafından değer verilmesi çeviri sürecine katkıda bulunacağı gibi müşteri memnuniyetini de artırabilir.

Tags: