3. ULUSLARARASI ÇEVİRİ KOLOKYUMU
Tarih: 08-10 Mayıs 2013
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi
« Çeviri: Yeni Yönelişler »

İstanbul, 08-10 Mayıs 2013

Yıldız Teknik Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fransızca-Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

İkinci Çağrı

Kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla bölümümüz çeviri ediminin geniş bir açıdan ele alınacağı uluslararası bir çeviri kolokyumu düzenlemektedir.

İnsanlık gelişiminin itici gücü olarak kabul gören çeviri olgusu sayısız bilimsel araştırmaya konu olmayı sürdürmekte ve bu çalışmalar çağımızın yeniliklerini yakından izlemektedir. Bu sayede çeviribilim yeni bakış açılarıyla zenginleşerek dayatıcı sınırları aşmakta ve yeni yönelişlere doğru yol almaktadır. Dolayısıyla bu kolokyum, çeviriyi sayısız parametrenin söz konusu olduğu karmaşık bir yapı olarak ele almayı, kurama ve/ya da uygulamaya yönelik yeni bakış açılarıyla ve yetileriyle zenginleşmiş bir yaklaşımla irdelemeyi ve yeni sorunsallarla birlikte olası çözümleri tartışmayı önermektedir.

Kolokyumun sunum dili Fransızca, İngilizce ve Türkçe olup bildirilerin süreleri 20 dakikayla sınırlıdır. Buna 10 dakikalık tartışma süresi eklenecektir. Yaklaşık 400 sözcüklük bildiri özetlerinin anahtar sözcükler, yazarlarının kısa özgeçmişleri ve e-mail adresleriyle birlikte en geç 6 Ocak 2013 tarihine kadar kolokyum sekreterliğinin colloqueistanbul2013@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Katılımınız bize onur verecektir.

Düzenleme Kurulu

Bilimsel Komite Düzenleme Kurulu

Hasan ANAMUR Füsun Bilir ATASEVEN

Füsun Bilir ATASEVEN Emine Bogenç DEMİREL

Christian BAILLU Sündüz Öztürk KASAR

Emine Bogenç DEMİREL

Yves GAMBIER

Daniel GILE

John HUMBLEY Sekreterya

Sündüz Öztürk KASAR Ayşe AYHAN

Jean-Yves LEDISEZ Pınar Güzelyürek ÇELİK

Igor MEL’ČUK Lale Arslan ÖZCAN

Magdalena NOWOTNA

Louise VON FLOTOW

Kolokyum Adresi: Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Yıldız Mahallesi, 34330 Beşiktaş ISTANBUL/TURQUIE

Tags: