Emrah Büke’nin MÜTED sayfasındaki Telif Hakları konulu yazısıdır

Telif Hakları

Mütercimler veya tercümanlar ve aracı konumunda bulunan tercüme firmaları ya da kurumlar arasında çoğu zaman ihtilâfa neden olan konulardan biri de telif haklarıdır. Telif hakkı, Türk Dil Kurumu genel sözlüğüne göre “Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, telif, yazar hakkı, röyalti” anlamına gelmektedir. Ülkemizde telif haklarına ilişkin 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu düzenlemeler getirmiştir. Bu kanun tercüme eserlerle ilgili telif hakkının olduğunu da vurgularken Kanunun 18. maddesine göre “Mali hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır. Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.” Buna göre mütercimler veya tercümanlarla aracı konumunda bulunan tercüme firmaları ya da kurumlar arasında (hukuki anlamda geçerliği bulunan) işçi-işveren ilişkisi varsa bu durumda telif haklarının kullanım hakkı işverendeyken, aksi durumda eser sahibi telif hakkını haizdir. Bununla birlikte yazılı ya da sözlü her (fikir ve sanat) eserin bir telif hakkı olduğu unutulmamalıdır. Telif haklarının ne şekilde kullanılabileceği taraflar arasında tesis edilen bir sözleşmede belirtilebilir. Bu nedenle taraflar arasında sözleşme tesis edilmesi bu anlamda da önem arzeder.

Bu bağlamda MÜTED, telif haklarına açıklık getirilebilmesi için sözleşme esaslı çalışmanın önemini vurgulamakta ve tüm paydaşlarımızın bu konuya önem vermelerini tavsiye etmektedir.

CEO of Dijital Tercüme Ltd, Turkey’s leading company in translation, localization, software, and BTL. Certified translator and consecutive translator of German-English-Turkish and Turkish Sign Language. Sector representative of the Applied English and Translation Program at Beykent University. Mind Games instructor for Gifted Children Volunteer at Tema, Koruncuk, WWF and ARÇ (Emergency and Disaster Interpreters) Member of the Çev-Der (Translation and Interpreting Association of Turkey) and ÇİD (Association of Translation Companies) Heads the Following Projects: • Çeviri Blog (Translation Blog) which has 20,000+ members from the translation sector • dt Memorial Forest • Translation Competition • Çeviri Kitabı (Translation Book) • Çevirilopedi (Translation Encyclopedia) • Genç Çevirmenler Yetişiyor (Training Young Translators) • Genç Çevirmenler İçin Yol Rehberi (Guide for Young Translators) • Çeviri Kariyeri/Çevirmenler Sahada (Translation Career/Translators on the Field) • Çevirmenler Harikalar Diyarında (Translators in Wonderland)

Dijital Tercüme Logo
Ana Sponsor
Dijital Tercüme
Netroma Teknoloji Logo
Barındırma Sponsoru
Netroma Teknoloji
Basit.Website Logo
Web Site Sponsoru
Basit.Website