ÇeviriBlog’ta tüm kategorilerde metinler yayınlandı. Bu mesleği bu kadar sevdiğimize göre, biraz mazoşistlik olduğu gerçek hepimizde O halde “çevrilmesi imkansız” denilen bu metinler için 16 Ağustos’a kadar vaktimiz olduğunu hatırlatıyorum. Eğer isminizi vermek istemiyorsanız, özelden de mesaj atabilirsiniz; rumuz ile oylamaya sunabiliriz. Hadi bakalım, pamuk eller klavyeye!!

Ödüller

1- İsme dikilecek bir ağaç ( Dijital Tercüme’ den)
2-Okuyacak bolca kitap ( Sakine Eruz’dan)
3- Kahve ve çikolata ( benden)
4- Adınızın yazdığı bir Oscar heykelciği ( Nadir Hediye’den)

Old_book_bindings

EDEBİ ÇEVİRİ:
The problem basically is theological and involves a spiritual recrudescence and improvement of human character that will synchronize with our almost matchless advances in science, art, literature and all material and cultural developments of the past two thousand years, It must be of the spirit if we are to save the flesh.

TEKNİK ÇEVİRİ:
Yalnızca, sayacın kaydettiği belli verileri el terminaline aktarmakta olup, dışarıdan sayacın kontrolüne imkan veren bir iletişim özelliğine sahip değildir. Ayrıca mevcutta bulunan RF AMR sistemlerinde önemli bir dezavantaj, tek yönlü veri iletimi olduğundan dolayı sayaçlar sürekli radyo frekans yayın yapacağı için, ortamda RF (radyo frekans) kirliliği yaratmaktadır.

ŞİİR ÇEVİRİSİ:
BESBELLİ
Besbelli ölümüm sabahleyindir.
İlk ışık korkuyla girerken camdan,
Uzan, baş ucumda perdeyi indir,
Mum olduğu gibi kalsın akşamdan.

HUKUKİ ÇEVİRİ:
“bilindiği gibi, xxx havalimanı yolcu terminallerinin kiralanmak suretiyle işletme haklarının özel sektöre devrinin usul ve esaslarını düzenleyen 2011 tarihli kira sözleşmesinin 1. maddesi ve ihale şartnamesinin 15 no’lu ekinde yer alan iç hatlar terminal binası ile ilgili olarak kiralamanın en geç ikinci yılı sonuna kadar yapılması gereken güçlendirmenin yerine, şirketinizin idaremize önerdiği gibi, yeni bir terminal binasının master plan dahilinde proje müellefinin ve idaremizin onaylayacağı ve kontrollüğünü yürüteceği uygulama projeleri kapsamında idaremizin uygun göreceği yere bilabedel ve herhangi ilave bir süre verilmeksizin kiralamanın ikinci yılı sonuna kadar tamamlanması koşuluyla şirketinize yaptırılması hususu ilgi (b) yazımız ile tarafınıza bildirilmiştir.”

MEDİKAL ÇEVİRİ:
Fosfor metabolizmada önemli rol oynar. İnsan vücudundaki fosforun yalnızca % 1’i plazmada bulunur. Hücresel yeniden dağılım nedeni ile serum fosfor düzeyi her zaman vücut fosfor miktarını göstermez. Hastaneye yatışta hipofosfatemi sıklığı % 1 – 5 oranında iken, yoğun bakım ünitesinde izlenen hastalarda % 80’lere varmaktadır. Yoğun bakım ünitesindeki sıklığın yüksek olması, bu hastalarda hipofosfatemi gelişimine eğilim oluşturan risk faktörlerinin (travma, yanık, diyabetik ketoasidoz, cerrahi sonrası, sepsis, malnütrisyon, metabolik asidoz, renal replasman tedavisi, antiasit-katekolamin-diüretik-steroid kullanımı) fazlalığıyla ilişkilidir.

GÜNCEL:
Soru: Amerika hala Mısır’da olanları darbe olarak nitelendirmekten çekinmekte, dahası yeni geçici hükümetin açıklamış olduğu yol haritasına teşvik etmektedir. Nitekim Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Geçici otoritenin bir sonraki aşamaya yönelik çizmiş olduğu yol haritası, teşvik edilen bir husustur.” [el-Cezira Net / 11.07.2013] Bunun yanı sıra Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Jane Sacchi”, 12.07.2013 tarihinde söz konusu Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî yönetiminin “demokratik olmadığını” açıkladı. [Mısır Yedinci Gün]

ŞARKI:
Bursa’nın ufak tefek taşları
Keman olmuş o yarimin kaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları
Meşeli dağlar meşeli
İçinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli
Hamamın üçtür kurnası
İçinde üç Kız yunası
Üç kızın biri benim olası
NAKARAT: A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim

FİLM REPLİKLERİ:
-Ben senin bildiğin kızlardan değilim.
-Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da.
-Hayır yavrum ağlamıyorum. Gözüme toz kaçtı.
-Üstlendiğin vazife çok mühim Kemal, bu görevi layıkıyla yapacağından eminim.
-Metanetinizi muhafaza ediniz. Tanrı’dan ümit kesilmez.
-Babanın kanını yerde koma oğul.
-Saadet dolu yuvamıza kara bir gölge düşürdün.
-Teşekküre gerek yok, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
-Leyla, sev beni, sokma müşküle, seninle kaşık atalım iki tabak keşküle.

DEYİM VE ATASÖZLERİ:
Tereciye tere satılmaz.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
Laf söyledi bal kabağı, dinlesin asma yaprağı.
Ben tuttum turnayı, o çalar zurnayı.
Ölüsü olan bir gün, delisi olan hergün ağlar.
Her kaşığın kısmeti bir olmaz.
Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı vardır.
Cennete gitsen fidan kırarsın, cehenneme gitsen kazan delersin.

ÖZEL ÖDÜL BÖLÜMÜ:
Buralardan hemen gidesim var.
Baştan başlamak hevesim var
Ne varsa attım içime, “çat” diye ölesim var.
Katlanıyoruz herkes gibi malum.
Açıklarımız, kaçıklarımız var
Ama hem kel hem fodul takımını “hart” diye yiyesim var

Çat diye çatlamak üzereyim, neresinden tutup da düzeleyim
Ortağı olmuşum düzeneğin, kendimi boğasım var
Aman hadi kalk kaynaşalım kız.
Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız
Azıcık alttan, azıcık üstten. Hoppidi hoppidi oynatalım kız

Bunlar benim fikrim mi? Kısa metraj filmim mi?
İrfanım mı ilmim mi? Yuh diye sövesim var
Zihin oyunlarım mı? Resmi duyumlarım mı?
Çocuk oyunlarım mı? Kah kah gülesim var

1 Comment

  1. Phosphorus plays an important role in metabolism. Only 1% of the total body phosphorus is found in plasma. Serum phosphorus level may not always indicate total body phosphorus level due to cellular redistribution. Incidence of hypophosphatemia is 1-5% at admission whereas it raises to 80s% in the patients monitored in ICU. Higher incidence in ICU is associated with numerous risk factors (trauma, burn, diabetic ketoacidosis, postoperative period, sepsis, malnutrition, metabolic acidosis, renal replacement treatment, use of antacid-catecholamines-diuretics-steroids) predisposing to development of hypophosphatemia.

Comments are closed.