Öncelikle bu yarışmaya katılım gösteren 412 çevirmene teşekkür ederim. 17 yaşından 78 yaşına kadar tüm çevirmenlerin yazı keyifli geçirmek adına düzenlediğimiz bu küçük çekişmeye gösterdikleri ilgi için çok mutlu oldum. Metinleri bizzat sizin tarafınızdan belirlenen, cümle alem çevirmenlerin nelerle uğraştığını görsün diye, genç çevirmenlere destek olmak amacıyla düzenlenen bu yarışma için oylama tartışmalı bir hale gelebileceğinden ( ki jüri olmayacaktı, sadece sizler oylama yapacaktınız) metinlerini yarışma için gönderen herkesi gönlümüzün ve yarışmanın birincisi ilan edelim bence. En azından gösterdikleri cesaret için ben ayakta alkışlıyorum. Burada izin verilenlerin hepsini yayınlıyorum. İnanıyorum ki bu toplu birinciliğin sebebini anlayacaklardır.
Herbirinin gönderdikleri çeviri için tebrik ederim. Yarışmaya özelden katılan herkes için de ağaç dikeceğim. Umarım küçük ve sevindirici bir mansiyon ödülü olur onlar için. Ayrıca metin gönderip ismi yayınlanan kişiler de bana adres bilgilerini özelden gönderirlerse hediye paketlerini göndermek isterim.

EDEBİ ÇEVİRİ
The problem basically is theological and involves a spiritual recrudescence and improvement of human character that will synchronize with our almost matchless advances in science, art, literature and all material and cultural developments of the past two thousand years, It must be of the spirit if we are to save the flesh.
YARIŞMACI 1-BERKANT ÇOLAK- HEDEF METİN:
“Sorun aslında teolojik bir sorundur ve insan karakterinin ruhsal açıdan yeniden ortaya çıkıp ilerlemesini içerir ki bu durum bilim, sanat ve edebiyatta kaydettiğimiz neredeyse emsalsiz nitelikte olan ilerlemelerle ve son iki bin yılın maddi ve kültürel gelişimleriyle eşleşecektir. İnsanlığı kurtaracaksak eğer bunun maneviyattan kaynak bulması gerekir.”
YARIŞMACI 2-CANSEL FIRAT – HEDEF METİN:
Mesele aslında dini bir konumda yer almakta ve insan tabiatının tinsel dirilişi ve ıslahını da kapsamaktadır. Söz konusu süreç ise bilim, sanat ve edebiyattaki üstünlüğü neredeyse tartışılmaz ilerlemelerimiz ve geçmiş iki bin yılın tüm özdeksel ve kültürel gelişmelerine denk bir düzeyde gerçekleşmelidir. Bedenin kurtuluşunun tek yolu ruhtur.
YARIŞMACI 3-LAYLA AYDIN – HEDEF METİN:
Sorun temelde teolojiktir ve ruhsal nüksetmeyi ve bilim, sanat, edebiyattaki neredeyse eşsiz ilerlemelerimiz ve geçen iki bin yılın tüm maddi ve kültürel gelişmeleri ile eşzamanlı olan insan karakterinin gelişmesini içerir. Eğer bedeni korumamız gerekiyorsa, asıl korunması gereken ruh olmalıdır.
YARIŞMACI 4-ÇEVİRMEN85- HEDEF METİN:
Sorun temelinde ilahiyatla ilişkilidir ve insani vasıfların geçmiş iki bin yıl içerisinde bilim, sanat, edebiyat alanında gösterdiğimiz neredeyse eşi benzeri olmayan ilerlemeler yanı sıra tüm dünyevi ve kültürel gelişmelere uygun düşecek şekilde tinsel olarak yeniden kendini göstermesi ve iyileştirilmesini gerektirmektedir. Korunacak olan insaniyet ise çözüm de tinsel olmak zorundadır.
YARIŞMACI 5-SERRA GÜLER-HEDEF METİN:
“Sorun temelde teolojik olmakla beraber insan doğasının ruhsal açıdan yenilenmesini ve bilim, sanat ve edebiyatta kaydettiğimiz neredeyse emsalsiz ilerlemeler ve geçtiğimiz iki bin yılda gerçekleşen tüm maddi ve kültürel gelişmelerle aynı derecede tekâmülünü zorunlu kılmaktadır. Eğer bedenleri kurtarmak istiyorsak bu yenilenme ve tekâmül, ruhsal olmalıdır.”
ŞİİR ÇEVİRİSİ:
BESBELLİ
Besbelli ölümüm sabahleyindir.
İlk ışık korkuyla girerken camdan,
Uzan, baş ucumda perdeyi indir,
Mum olduğu gibi kalsın akşamdan.
YARIŞMACI 1-ENVOY – HEDEF METİN:
IT IS OBVIOUS by Ahmet Kutsi Tecer
It is obvious that I will die in the mornin’
As the first light through the window fearfully enters
At my bedside offer your hand and lower the curtain
Let the candle remain from the evening as it is
YARIŞMACI 2-ÇEVİRMEN85- HEDEF METİN:
CLEARLY
Clearly in a morning shall I die.
As dreadful dawn breaks through the window,
Reach out, lower the curtain at my bedside,
The night candle, leave it as is.
YARIŞMACI 3-LAYLA AYDIN – HEDEF METİN:
SELF-EVIDENT
It is self-evident that my death is in the morning.
When the first light is coming from the window fearfully,
Lie, close the curtain beside me,
Let the candle stay from the evening.
YARIŞMACI 4-RIDVAN KAYA – HEDEF METİN:
Obviously, with sunrise comes my death,
When the sunglow comes through with fear,
Lower the curtain and take a deep breath,
Let the fellow candle stay blear.

HUKUKİ ÇEVİRİ:
“bilindiği gibi, xxx havalimanı yolcu terminallerinin kiralanmak suretiyle işletme haklarının özel sektöre devrinin usul ve esaslarını düzenleyen 2011 tarihli kira sözleşmesinin 1. maddesi ve ihale şartnamesinin 15 no’lu ekinde yer alan iç hatlar terminal binası ile ilgili olarak kiralamanın en geç ikinci yılı sonuna kadar yapılması gereken güçlendirmenin yerine, şirketinizin idaremize önerdiği gibi, yeni bir terminal binasının master plan dahilinde proje müellefinin ve idaremizin onaylayacağı ve kontrollüğünü yürüteceği uygulama projeleri kapsamında idaremizin uygun göreceği yere bilabedel ve herhangi ilave bir süre verilmeksizin kiralamanın ikinci yılı sonuna kadar tamamlanması koşuluyla şirketinize yaptırılması hususu ilgi (b) yazımız ile tarafınıza bildirilmiştir.”
YARIŞMACI 1-RIDVAN KAYA – HEDEF METİN:
As it’s known, our notice (b) letter is declerated to your behalf which considers the fact that in accordance with the Domestik flights terminal building expressed in the 15. Attachment of Tender Contract and in the first article of Lease Agreement dated 22.05.2007 considering the procedures and the principles of the assignment of the operation rights of XXX Airport Passenger Terminals provided that it is rented, as advised by your company to our institution, instead of strenghtening which should be done till the end of second year, reconstruction of a new terminal building to be completed till the end of second rental year without giving any additional timing and its project in a master plan approved and controlled by our institution and project author has been aggreed to be made by your Company.

MEDİKAL ÇEVİRİ:
Fosfor metabolizmada önemli rol oynar. İnsan vücudundaki fosforun yalnızca % 1’i plazmada bulunur. Hücresel yeniden dağılım nedeni ile serum fosfor düzeyi her zaman vücut fosfor miktarını göstermez. Hastaneye yatışta hipofosfatemi sıklığı % 1 – 5 oranında iken, yoğun bakım ünitesinde izlenen hastalarda % 80’lere varmaktadır. Yoğun bakım ünitesindeki sıklığın yüksek olması, bu hastalarda hipofosfatemi gelişimine eğilim oluşturan risk faktörlerinin (travma, yanık, diyabetik ketoasidoz, cerrahi sonrası, sepsis, malnütrisyon, metabolik asidoz, renal replasman tedavisi, antiasit-katekolamin-diüretik-steroid kullanımı) fazlalığıyla ilişkilidir.
YARIŞMACI 1-ÜMİT YAKUP DURAL – HEDEF METİN:
Phosphorus plays an important role in metabolism. Only 1% of the total body phosphorus is found in plasma. Serum phosphorus level may not always indicate total body phosphorus level due to cellular redistribution. Incidence of hypophosphatemia is 1-5% at admission whereas it raises to 80s% in the patients monitored in ICU. Higher incidence in ICU is associated with numerous risk factors (trauma, burn, diabetic ketoacidosis, postoperative period, sepsis, malnutrition, metabolic acidosis, renal replacement treatment, use of antacid-catecholamines-diuretics-steroids) predisposing to development of hypophosphatemia.
GÜNCEL:
Soru: Amerika hala Mısır’da olanları darbe olarak nitelendirmekten çekinmekte, dahası yeni geçici hükümetin açıklamış olduğu yol haritasına teşvik etmektedir. Nitekim Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Geçici otoritenin bir sonraki aşamaya yönelik çizmiş olduğu yol haritası, teşvik edilen bir husustur.” [el-Cezira Net / 11.07.2013] Bunun yanı sıra Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Jane Sacchi”, 12.07.2013 tarihinde söz konusu Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî yönetiminin “demokratik olmadığını” açıkladı. [Mısır Yedinci Gün]
YARIŞMACI 1-KARINCA- HEDEF METİN:
The US still abstains from qualifying what has been happening in Egypt as a coup d’état. Moreover, it promotes the road map that the interim government has just announced. As a matter of fact, the Spokesperson for the US Department of State has made the following statement: “The road map drawn by the provisional authority in Egypt is encouraged”. [el-Cezira Net / 11.07.2013] Jane Sacchi, the Spokesperson for the US Department of State stated on 12.07.2013 that the governance of the Mohamed Morsi, the President of Egypt is undemocratic. [Egypt, El-Yevmu’s-Sabi]
YARIŞMACI 2-ULAŞ TAŞTEKİN- HEDEF METİN:
America is still refraining from describing events occurred in Egypt as a military coup. What is more, America is encouraging route map declared by new provisional government. Hence US Department of State Spokesman made a statement that: “Route map determined by provisional authority is a matter that is encouraged.” [el-Cezira Net / 11.07.2013] In addition to this US Department of State Spokesman “Jane Sacchi” declared that in question President Muhammed Mursî “is not democratic” on July 12. [Egypt Seventh Day]

YARIŞMACI 3-LAYLA AYDIN – HEDEF METİN:
Question: The United States still abstains from defining what is happening in Egypt as coup, moreover encourages to the roadmap that interim government has announced. A matter of fact, U.S. State Department spokesman issued a statement as follows: ‘The roadmap that the temporary authority has drawn for the next stage is a promoting concern.’ [el-Cezira Net / 11.07.2013] As well as, the U.S. State Department spokesman “Jane Sacchi” stated on 12.07.2013 that the in question administration of President Mohammed Mursi is ‘not democratic’. [Egypt Seventh Day]
ŞARKI:
Bursa’nın ufak tefek taşları
Keman olmuş o yarimin kaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları
Meşeli dağlar meşeli
İçinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli
Hamamın üçtür kurnası
İçinde üç Kız yunası
Üç kızın biri benim olası
NAKARAT: A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim
YARIŞMACI 3-LAYLA AYDIN – HEDEF METİN:
The stones of Bursa itty bitty are
The eyebrows have become violin of my lover
From one shoulder to another is her hair
Mountains are with oaks
Carpeted inside
I have been ash since I fell in love
The basins of the Turkish bath are three
In there, girls having bath who are three
One of the girls is mine who are three
CHORUS: Oh tawny beauty of mine
Let’s have a walk arm in arm with the lover of mine
FİLM REPLİKLERİ:
-Ben senin bildiğin kızlardan değilim.
-Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da.
-Hayır yavrum ağlamıyorum. Gözüme toz kaçtı.
-Üstlendiğin vazife çok mühim Kemal, bu görevi layıkıyla yapacağından eminim.
-Metanetinizi muhafaza ediniz. Tanrı’dan ümit kesilmez.
-Babanın kanını yerde koma oğul.
-Saadet dolu yuvamıza kara bir gölge düşürdün.
-Teşekküre gerek yok, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
-Leyla, sev beni, sokma müşküle, seninle kaşık atalım iki tabak keşküle.
YARIŞMACI 1-KARINCA- HEDEF METİN:
-I am not one of those girls you think I am.
-Not only are you beautiful but you are also insolent.
– No dear, I’m not crying. It’s just because of dust.
-The duty you’ve undertaken is critical, Kemal. I’m sure you’ll properly fulfill it.
-Keep your firmness. Hope springs eternal in the human breast.
-You must take your father’s revenge on them, son. This is a matter of blood vengeance.
– You’va cast a shadow on our sweet home.
– No need to thank me. Anyone would have done the same thing.
– Leyla, love me, don’t put me in a trouble, let us have a happy meal as a couple.

YARIŞMACI 2-LAYLA AYDIN – HEDEF METİN:
-I’m not one of the girls that you know.
-As much as you are beautiful you are insolent.
-No, I’m not crying baby. There is dust in my eye.
-The task that you have undertaken is very important Kemal, I’m sure that you will do the task properly.
– Keep your resistance. God will never disappoint you.
-Don’t let your father’s revenge not be taken son.
-You sullied our family which is full of happiness.
-There is no need appreciation, whoever were in my shoes would do the same.
-Leila, love me, don’t push me into impasse, let’s eat two dishes of milk pudding with coconut.

ÖZEL ÖDÜL:
YARIŞMACI 1-LAYLA AYDIN – HEDEF METİN:
CHAPPULING SONG
I have an urge to go from here
I have an urge to start over again
Whatever I threw into
I wanna say with a snap

We’re bearing
As everyone you know.
Yeah we have freak and lunacy
But I wanna eat both the balds and the bigheadeds

I‘m about to go mad,
How will I get better
I’ve been part of the system,
Wanna strangle myself

I‘m about to go mad,
How will I get better
I’ve been part of the system,
Wanna beat everyone

Oh come on let’s socialize girl
By chappuling let’s have fun girl
Just a little up and down
Let’s make that play girl

Are these ideas of mine
Or a short film of mine?
My wisdom or my science?
Wanna swear as boo!

Plays of my mind
Or my formal feelings?
Sheep compliance of mine?
Wanna laugh hah hah

Ain’t there any hope?
Everything meaningless?
All around the world
Dead drunk?
YARIŞMACI 2-ONUR İLTER – HEDEF METİN:
BANG BANG
I so wanna get out of here,
And start everything anew,
Whatever I repressed, just wanna say it out loud.
We endure it like everyone else
We got flaws and weak spots
But this bigheadedness, wanna just crush it all down.

I’m about to crack up and don’t know how to settle down
I’ve became a part of it all too, wanna choke myself up.
Yo, girl, jump up and let’s get it on
Bang bang, let’s hit it off
Bit of butt, bit of tits. Let’s bounce and go crazy!

Do I think this out or it’s a self directed short?
Am I wise or what? Boy, I wanna curse around
My mind’s playing tricks on me or they announced it officialy?
Do I get swayed so easily? Boy, I wanna laugh out loud
YARIŞMACI 3-CEM ŞENSOY – HEDEF METİN:
Craving to restart all over again
Gulped down wanna die like “snappin’”.
Raring to leave right now.
Enduring like all, as you know.
We have leaks and freaks
But wanna bite big headed itchies

2 Comments

  1. TEKNİK ÇEVİRİ KATEGORİSİ:

    Yalnızca, sayacın kaydettiği belli verileri el terminaline aktarmakta olup, dışarıdan sayacın kontrolüne imkan veren bir iletişim özelliğine sahip değildir. Ayrıca mevcutta bulunan RF AMR sistemlerinde önemli bir dezavantaj, tek yönlü veri iletimi olduğundan dolayı sayaçlar sürekli radyo frekans yayın yapacağı için, ortamda RF (radyo frekans) kirliliği yaratmaktadır.

    YARIŞMACI- SELÇUK DİLŞEN -HEDEF METİN:

    It only transfers certain data recorded by the counter to the hand terminal and does not feature any communication that enables controlling the counter externally. Also, an important disadvantage of the available RF AMR systems is that, because the counters will emit radio frequencies continuously due to unidirectional data transmission, they will create RF (radio frequency) pollution in the medium.

  2. Yaşasın çok sevindim finalist olduğuma… Bütün çeviriler çok güzel olmuş ve bu kadar değerli çevirmenin arasında bulunmak benim için büyük onur. Böyle anlamlı bir yarışma düzenlediğiniz için size teşekkür borçluyuz. Saygılarımla

Comments are closed.