ÇEVİRİ İŞ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan A Sk. No:1 D:1 B İlçesi/ İstanbul adresinde yerleşik X Tercüme Ltd. Şti. (X Tercüme olarak adlandırılacaktır) ortak olduğu ve olacağı bütün özel ve tüzel kuruluşlar ile diğer taraftan bu sözleşmenin 4. Sayfasında belirttiği adresinde yerleşik Ali VELİ (Çevirmen olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki koşul ve şartlar altında işbu sözleşme imzalanmıştır.

Kapsam- Madde 1

Bu sözleşme X Tercüme ve Çevirmenin karşılıklı borç ve haklarını tayin eder.

Çevirmenin Yükümlülükleri

Madde 2/1

Çevirmen,
X Tercüme ile akdettiği işbu sözleşme kapsamında kendisine tebliğ edilmiş ve imzalamış olduğu iş tanımında yer alan görevleri yerine getirme borcunu yüklenmiştir.

Madde 2/2

Çevirmen bu
görevleri ifa ederken eriştiği, öğrendiği, kullandığı herhangi bir ticari sır,veri, vb. bilgileri, müşteri bilgilerini, çevirmen bilgilerini ve de X Tercüme ile ilgili kurumsal, yönetim ve mali bilgileri hiçbir şekilde hiçbir kimseye açıklayamaz. Gizliliğin ihlali durumunda 10.000/Euro tutarında tazminatı nakden ve defaten X Tercüme’ye ödeyecektir.
Madde 3

Çevirmen,kendisine teslim edilen işi gününde ve saatinde kalite standartlarını gözeterek
teslim etmek durumundadır. Çevirmen görev ve sorumlulukları yerine getirme becerisine sahip olduğu varsayılır. Çevirmen bu görev ve sorumlulukları yerine getiremediği takdirde veya gerekli bilgi ve donanıma sahip değilse görevi üstlenmeden önce bunu X Tercüme’ye bildirmek durumundadır.

X Tercüme’nin Yükümlülükleri

Madde 4

X Tercüme, çevirmenin ifa ettiği görevi karşılığında Borçlar Kanunu kapsamında ve şirket politikası doğrultusunda maddi menfaat (ücreti) ve maddi olmayan menfaatler temin etme borcunu üstlenmiştir. Çevirmene teslim edilen işin veya görevlendirmenin bitiminden sonra X Tercüme en geç 30(otuz) gün içerisinde, daha önceden aralarında belirlenmiş olan hak edişe tahakkuk eden borcunu ödemekle yükümlüdür. İstisnai durumlarda bu süre ancak ortak mutabakat ile uzatılabilir.
Madde 5

Çevirmen işi yerine getirirken X Tercüme kendisine ilgili her türlü donanım ve
ortamı hazırlayacaktır.

Madde 6

Çevirmen, iş tanımında belirtilen görevleri karşılığında X Tercüme’nin Madde 4’de
belirtilen borçlarını ifa etmesini talep etme hakkına haizdir. ”

Çeviri Yarışması 3- Hukuk Çevirisi Kategorisi’nde yarışmak için yukarıdaki metni çevirin, hedef dosyayı “yarisma@ceviriblog.com” e-posta adresine en geç 19.09.2014 saat 17:00′ye kadar isim veya rumuzunuzla gönderin. Kamuoyuna açık oylama sonucunu 26 Eylül’e kadar sabırsızlıkla bekleyin ve hem birincilik hem de harika ödüller kazanın!! Detaylar www.ceviriyarismasi.com adresinde! İyi çeviriler..

Tags: