Dil bilen kişilerin pek çok konuda avantajlı olduğunu söylemek mümkün. İş avantajlarını, zihinsel gelişimi, zorluk çekmeden kurulan iletişimleri bir kenara koyalım. Bugün başka bir konuya değineceğiz.

Birden fazla dil arasında düşünmek; konuşmak ve uygulamada bulunmak bir çeşit beyin egzersizi olarak görülüyor. Günlük egzersizlerin nasıl biyolojik faydası varsa; iki ya da daha fazla dili kontrol etmek de zihinsel gelişiminize katkı sağlıyor. İlerleyen yaşlarda görülen Alzheimer ya da bunama gibi hastalıklar dil bilen kişilerde beş yıla kadar daha geç görülüyor.

Son araştırmalara göreyse; kişilerin bildikleri dile göre dünyaya bakışlarının değiştiği ortaya çıkmış. Aslında ilk duyduğumuzda çok da şaşırmayabiliriz buna. Her zaman söyleriz; dil bilen kişiler farklı kültürlerden yararlandığı için daha zengin bir dünyaya sahiptir. Araştırmacılar da tam olarak bunu söylemiş, yaptıkları deneyle de bunu olumlamış. Şimdi hep birlikte bakalım; bizde neler değişmiş!

Psychological Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Almanca-İngilizce dil çiftlerinden ikisini ya da birini bilen kişiler üzerinde deney yapılarak; farklı dil yapılarının etkisi ve bu kişilerin tepkileri incelenmiş.

Almanca-İngilizce dillerini bilen kişilere hareket içeren videolar izletilmiş (örneğin; arabaya doğru yürüyen bir kadın; süpermarkete bisikletle giden bir adam) ve bu kişilerden izledikleri sahneleri anlatmaları istenmiş.

Sadece Almanca bilen kişilerin eylemi ve eylemin hedefini ifade etmeye daha meyilli olduğu görülmüş. Sadece İngilizce bilenlerin ise hareketin hedefini ifade etmeden sahneleri basit bir şekilde anlattığı gözlemlenmiş.

Bu araştırmanın sonucuna göre Almanca bilenlerin olaylara daha bütünsel baktığı; İngilizce bilenlerin ise tek bir görüntü ya da eyleme odaklandığı söylenebilir. Bunda gramer yapılarının da etkisi var elbet.

İkinci dillerle yapılan bu araştırma,  gramer yapılarını kullanmada dilsel yeterliliği ve konuşmacıların etkinliklerin hedefinden ne kadar sıklıkla bahsettiğini de aynı zamanda ortaya koymakta.

Bu araştırma sonucunda Almanca bilenlerin insan hareketlerinin sonuçlarına odaklandığı; İngilizce bilenlerin ise hareketin kendisine odaklandığı görülmüş

Bu deney iki dilli kişilere uygulandığında da benzer bir sonuçla karşılaşılmış. İngilizce bilen Almanların da hedef odaklı;  Almanca bilen İngilizlerin ise daha hareket odaklı olduğu ortaya çıkmış

Kişiler, farklı dilleri kullanırken kendilerini farklı bir kişi gibi hissettiklerini belirtmiş ve duygularını kullandıkları dile göre farklı sesletimlerde ifade ettiklerini söylemiş.

Aynı zamanda çift dilli kişilerin, ikinci dillerini kullanırken daha rasyonel kararlar verdiği ortaya çıkmış.

 

Kaynak: https://agenda.weforum.org/2015/04/how-the-language-you-speak-changes-your-view-of-the-world/

Tags: