Çevirmenler mesleklerini icra ederken bazen umutlu; bazen heyecanlı; bazen bezgin olabilmekte; iş yüküne göre bu evrelerin ağırlığı değişebilmektedir. Hatta belki de bu bağlamda en çok şikayet edilen mesleklerden biri bile diyebiliriz çevirmenlik için. Yaptığı işin karşılığını alamayanlar, iş yetiştirmek için uykusuz kalanlar, eve hapsolanlar, düşük ücretle çalışanlar ve niceleri!

Biz de bu yazımızda çevirmenlerin geçirdiği olumlu ve olumsuz evreleri sizin için derledik. İyi okumalar!

  • Şevk ve Coşku Evresi: Bu evrede yüksek bir umutluluk, enerjide artma ve gerçekçi olmayan boyutlara varan mesleki beklentiler sergilenmektedir. Kişi için mesleği her şeyin önündedir, uykusuzluğa, gergin çalışma ortamlarına, kendine ve yaşamın diğer yönlerine zamanını ve enerjisini ayıramayışına karşı üstün bir uyum sağlama çabasındadır.

 

  • Durağanlaşma Evresi: Bu evrede artık istek ve umutlulukta bir azalma olur. Mesleğini uygularken karşılaştığı güçlüklerden, daha önce umursamadığı ya da yadsıdığı bazı noktalardan giderek rahatsız olmaya başlamıştır. Sorgulanmaya başlanan “işten başka bir şey yapmıyor olmak”tır. Zira mesleği kuramsal ve pratik tüm yönleri ile kişinin varoluşunu tamamen dolduramamıştır.

 

  • Engellenme Evresi: Çalışmaya başlamış olan kişi, insanları, sistemi, olumsuz çalışma koşullarını değiştirmenin ne kadar zor olduğunu anlar. Yoğun bir engellenmişlik duygusu yaşar. Bu noktada 3 yoldan biri seçilmektedir. Bunlar; adaptif savunma ve başa çıkma stratejilerini harekete geçirme, maladaptif savunmalar ve başa çıkma stratejileri ile tükenmişliği ilerletme, durumdan kendini çekme veya kaçınmadır.

 

  • Umursamazlık Evresi: Bu evrede çok derin duygusal kopma ya da kısırlaşma, derin bir inançsızlık ve umutsuzluk gözlemlenmektedir. Mesleğini ekonomik ve sosyal güvence için sürdürmekte, ondan zevk almamaktadır. Böyle bir durumda iş yaşamı kişi için bir doyum ve kendini gerçekleştirme alanı olmaktan çok uzak, kişiye ancak sıkıntı ve mutsuzluk veren bir alan olacaktır.

Acaba siz şu an hangi evredesiniz?

 

Yorumlarınızı Twitter’dan @CeviriBlog hesabına gönderebilirsiniz.

 

 

Tags: