Birleşmiş Milletler saygın bir kurum olduğu için birçok tercüman BM’de çalışmanın hayallerini kurar. Peki, nasıl BM tercümanı olunur?

 

İlk ve en önemli olarak, tercümanların en az üç dilde yetkin olması istenmektedir. Ardıl çeviri, hızlı düşünmeyi ve diller arasında kelimeleri anlayıp tanımayı gerektirir. Konu başlıkları; politika, insan hakları, ekonomik ve sosyal sorunlar, hukuki işler, finans ve yönetim gibi konular dâhilinde geniş bir alanı kapsar. Tercüme işlemi Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve tüm bağlı birimlerin konferanslarında altı resmi dil üzerinden sağlanır. Altı dilin tümü kullanılacaksa Arapça ve Çince için üçer, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca için ikişer tercüman olacak şekilde 14 kişilik bir tercüman grubunun oluşturulması gerekir.

BM aşağıdaki ana birimlere ayrılır:

 

Genel Kurul

Genel Kurul Başkanı

Güvenlik Konseyi

Güvenlik Konseyi Başkanı

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı

Vesayet Konseyi

Uluslararası Adalet Divanı

Sekreterlik

Genel Sekreterlik

Birleşmiş Milletlerin sitesine göre dilsel yeterlilikler şunları kapsamaktadır:

 

Birleşmiş Milletler resmi dillerinden birinde uzman olmak öncelikli şarttır. İngilizce, Fransızca, Rusça veya İspanyolca tercümanlar aynı zamanda iki diğer dilde üstün sözlü becerilere sahip olmalıdır. Arapça ve Çince tercümanlar da İngilizce veya Fransızca dillerinde istenildiği gibi alanında uzman olmalıdır.

 

Birleşmiş Milletler tercümanı, güncel dünya meselelerinden ve BM etkinliklerinden haberdar olmalıdır. Daha önemlisi de kurum tarafından kullanılan Birleşmiş Milletler özel alan terimlerinde ustalaşmalıdır. Herhangi bir konferans tercümanında olması gerektiği gibi tercümanlar her konuşmacının aksanını, konuşma hızını ve konuşma tarzını kavrayabilmelidir. Dahası tercümanlar uygun kültürel benzerlikler bulmalı ve her durumda iki dilin de kültürel bağlamlarını göz önünde bulundurmalıdır.

 

Genelde tercümanlar iki veya üç kişilik gruplar halinde çalışır ve her 20-30 dakikada bir yer değiştirir. Tercümanlar her hafta yedi sekiz toplantıya atanır ve toplantılar genelde üç saat sürmektedir. Görev yerinden uzaktaki toplantılara hizmet etmek için seyahat etmek çok sık meydana gelen bir durum değildir.

 

BM tercümanı olmak zorlu olduğu kadar kolay elde edilemeyecek bir fırsattır. Daha fazla bilgi için Birleşmiş Milletlerin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Kaynak

Tags: