Avrupa Dil Günü, Avrupa Konseyi’nin Dil Politikası Bölümü tarafından düzenlenen 1997 yılının Nidan ayındaki projesinin son konferansında doğmuş bir gündür. Üye ülkelerin de destekleri ile bu öneri çeşitli organlarca incelenmiş ve Avrupa Komisyonu da katılım için davet edilmiştir. 1999 yılının Ocak ayında Bakanlar Komitesi 2001 yılını “Avrupa Diller Yılı” olarak ilan etmiş ve Avrupa Birliği 200 yılının Haziran ayında bildirileri ile katılım sağlamıştır. Sonraları sürekli hale getirilen bu etkinlik her yılın 26 Eylül tarihinde çeşitli organizasyonlar ile kutlanır olmuştur.

Dil Günü’nde, tüm dünyada konuşulan dilleri tanıma, farklı diller öğrenmeye teşvik etme ve çok dillilik kutlanır. Günün anlamına uygun olarak Avrupa genelinde: özellikle gençler ve çocuklar için faaliyetler, televizyon ve radyo programları, dil sınıfları ve konferanslar düzenlenir. Bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katılabilir ya da kendi etkinliğinizi oluşturabilirsiniz. Hatta European Youth Portal‘ın da önerdiği gibi yakın çevrenizde farklı dil geçmişinden gelen insanlarla bir tartışma grubu oluşturabilirsiniz, dil kafe veya farklı dilde/ dillerde konuşan komşunuzu bir kahve içmeye davet edebilirsiniz.

Avrupa Dilleri ile hakkında bunları biliyor musunuz?

  • Diller çoğunlukla birbirleriyle bağlantılıdır ve birbirlerini birçok yolla etkileyebilirler. İngilizce daha önce birçok farklı dilden sözcükler ve deyimler aldı, şimdi ise Avrupa dilleri ingilizce’den birçok sözcük alıyorlar.
  • Diller birbirlerine aile bireyleri gibi bağlıdır. Birçok Avrupa dili Hint-Avrupa dil ailesine mensuptur.
  • Çoğu Avrupa dili 3 genel gruba aittir: Germen, Romen, Slav.
  • Çoğu Avrupa dilleri Latin Alfabesi’ni kullanır. Bazı Slav dilleri Kiril Alfabesi’ni kullanır. Yunan, Ermeni, Gürcü ve Yezidiler’in kendi alfabeleri vardır.
  • Avrupa’daki çoğu ülkelerin birkaç bölgesel ve azınlık dilleri vardır. Bunlardan bazıları resmi statü elde etmiştir.
  • Avrupalılar giderek günlük yaşamlarında yabancı dillerle daha sık karşılaşıyorlar. Avrupa vatandaşlarında dillere karşı daha büyük bir ilgi oluşturma ihtiyacı vardır.

Kaynakça:
http://edl.ecml.at/LanguageFun/LanguageFacts/tabid/1859/language/tr-TR/Default.aspx

http://europa.eu/youth/tr/news/41/38162_en