1932 yılında İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında toplanan Birinci Türk Dil Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül, “Dil Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Atatürk bir milletin var olabilmesi için en önemli unsurlardan birinin dil olduğuna inanırdı. Atatürk’ün dile verdiği bu önem doğrultusunda ilk olarak 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. Millet olmanın en önemli unsurlarından birinin dil olduğunu bilen Atatürk, 11 Temmuz 1932 akşamı yemek masasında yanında bulunanlara:“Dil işlerini düşünmek zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?” diye sorar. Masada bulunanların da harekete geçmek konusunda Atatürk’e katılması üzerine: “Öyle ise Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun.” diyerek Türk Dil Kurumunu kurmaya karar verir. Ertesi gün Samih Rifat, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri İçişleri Bakanlığına giderek başvuruda bulunurlar. Sonradan adı Türk Dil Kurumu olarak değiştirilen Türk Dili Tetkik Cemiyeti Atatürk önderliğinde kurulmuş olur.

Türk çocuklarının, dünyanın en zengin dili olan Türkçemizi sevmeleri ve ona değer vermeleri en büyük görevlerindendir. Bu görevi her yıl Dil Bayramı’nda yeniden hatırlamak, hatırlatmak amacı ile bir takım faaliyetler düzenlenmektedir. Okullarda öğrencilerden yazılar, resimler istenir. Çeşitli konferans, seminer ve bilgilendirmeler düzenlenir.

Türk Dil Kurumu “2017 Türk Dili Yılı’nda Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi” adında bir tanıtım gerçekleştirmiştir. 20.09.2017

Ünlü yabancı dil bilimciler, Türkçenin yetkinliğini ve kurallı oluş bakımından öteki dillerden üstünlüğünü vurgulamışlardır.

Tarihçi Jean-Paul Roux, ”Türklerin Tarihi” adlı yapıtında ”Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek biricik tanım dil bilgisel olandır. Türklerin dili çok büyük bir çekim gücüne sahip olduğundan ilişkide bulundukları birçok insan topluluğu tarafından benimsenmiştir.” demiştir.

Max Müller, Türkçe hakkındaki görüşlerini ”Türkçenin bir dil bilgisi kitabını okumak, bu dili öğrenmek niyetinde olanlar için bir zevktir.Türlü dil bilgisi kurallarının belirlenmesindeki ustalık, eylem çekimlerindeki düzenlilik, bütün dil yapısındaki saydamlık, kolayca anlaşılabilme niteliği, insan zekasının dil aracılığı ile beliren üstün gücünü kavrayabilenlerde hayranlık uyandırır.” ifadeleri ile dile getirmiştir.

Jean Deny, ”Türk dili, seçkin bir bilginler kurulunun danışma ve tartışmaları sonucunda oluştuğu kanısını uyandırıyor. Fakat böyle bir kurul, Türkistan bozkırında kendi başına kalmış olarak ve kendi yasaları ya da kendi içgüdüleri itişiyle, insan beyninin yarattığı bu sonucu sağlayamazdı !” şeklinde ifade etmiştir.

Kaynakça:
http://www.trendus.com/ozel-onemli-belirli-gun-ve-haftalar/turk-dil-bayrami-2017

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=852&Itemid=74

http://www.bilgicik.com/yazi/turkce-hakkinda-ilginc-notlar/