Çeviri İşletmeleri Derneği tarafından geliştirilerek desteklenen ÇİD Akademi – Sektör İşbirliği Programı (ASİP), çeviri sektörüyle çeviri alanındaki akademi çevresi arasında karşılıklı dayanışma ve işbirliğini teşvik ederek, bir yandan çeviri sektörünün kuramsal zemine ulaşmasına diğer yandan akademi çevresinin uygulama deneyimine erişmesine katkı sağlamakta. Bu program çerçevesinde düzenlenen konferans ve seminer etkinliklerinde çeviri sektörünün önde gelen işletmelerinin başarılı yöneticilerinin ve gözde çeviri profesyonellerinin konuşmacı olduğu oturumlar düzenlenmekte.

Ülkemizde 33 üniversitede, 15 farklı şehirde her yıl 2194 kişi Mütercim Tercümanlık ve Çeviribilim bölümlerinden mezun oluyor. ASİP’in hedefleri ise bu öğrencilere yönelik olarak:

  • Çeviri sektörünü ve sektörün işleyişini tanıtmak;
  • Mesleki deneyimleri aktarmak;
  • Müfredatta yer alamayan konularda farkındalık yaratmak;
  • Bilgi ve deneyimleri paylaşmak;
  • Çeviri eğitim ve öğretimini teşvik etmek;
  • Öğrencilere mesleki yönlendirme yapmak;
  • Reel sektördeki ve akademik çevredeki gelişmeleri, ihtiyaçları, kaygı ve beklentileri karşılıklı aktarmak;
  • Akademi ve sektörü buluşturmak!

Düzenlenen konferans ve seminerlerin amacı, sektörde başarı kazanmış kimliklerin bilgi birikimi ve deneyimlerinin gelecek nesillere ve araştırmacılara aktarılması. ASİP, tümüyle ÇİD tarafından desteklenen bir sosyal sorumluluk çalışması; bu çerçevede hizmet verilen akademik kurumlardan hiç bir başlık altında herhangi bir maddi veya manevi talepte bulunulmuyor. 

Çeviri İşletmeleri Derneği’nde 2014 yılından beri devam eden ve Sn. Işın Bengi Öner, Dilek Yazıcı ve Ahmet Çallı Başkanlığında ilerleyen Akademi Sektör İşbirliği Programı’nı bu sene ülkemizin çeviribilim alanındaki en genç profesörü Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ ve ÇİD Yönetim Kurulu’ndan Senem Kobya yönetiyor. Özgür Karaköse ve Mete Özel de Başkan Yardımcılığını gerçekleştiriyor.

ASİP Eşbaşkanı Senem Kobya konu ile ilgili şunları söyledi: ASİP’te, çevirinin geleceğini güzelleştirmek için yola çıktık. Çevirinin güzel fidanları; meyve veren ağaçlara dönsün istiyorsak, onları sulamak, b”eslemek ve ışık tutmak zorundayız. Onlar kadar biz de çalışmakla yükümlüyüz. Öğüt verdiğimiz kadar  yol göstermeye, ellerinden tutmaya; hiçbirini yapamazsak en azından örnek olmaya çalışmalıyız. Çok koşmak, her yere yetişmek, bir ömürde bin ömürlük yaşamak, üretmek lazım.  Destek olan herkese teşekkürü borç biliriz. Güzel işlere imza atmaya devam..”

Tags: