Yıllar boyunca Türkçe olduğunu düşündüğümüz birçok kelime aslında sandığımız gibi değil.
Türkçede çoğu kelimenin kökeni başka dillerden geliyor olsa da bu kelimeler diğerlerinden çok farklı aslında çünkü dilimize yerleşmiş. Hatta Türkçe karşılığını daha yabancı bulacağımız kelimeler bile bu yazıda mevcut.

İşte dilimize yapışmış o kelimeler:

Amblem : belirtke

Animasyon : canlandırma

Animatör : canlandırıcı

Ankesörlü telefon : kutulu telefon

Antipati : iticilik, sevimsizlik, soğukluk

Antipati duymak : kanı kaynamamak

Antipatik : sevimsiz, itici, soğuk

Antre : giriş

Argüman : kanıt, delil

Asistan : yardımcı

Auta atmak : dışa atmak

Agresif : saldırgan, mütecaviz, girişken, yırtıcı

Antet : başlık

Aroma : hoş koku

Avans : öndelik

Back ground : arka plan, geçmiş

Bandrol : denetim pulu, denetim bağı

Bariyer : engel

Blender : karıştırıcı

Bloke para: tutulmuş para

Boarding cart : uçuş kartı

Bodyguard : koruma

Bodyguardlık : korumalık

Bounspas : sektirme pas

Branç: kuşluk yemeği

Branş: dal, şube, kol

Brifing : bilgilendirme

Change: para değişimi, para alım satımı

Charter : dolmuş, dolmuş uçak

Check-in : giriş işlemi

Check-out : çıkış işlemi

Çekap: tam bakım

Damping: düşürüm

Defans: savunma

Deklarasyon : bildirge

Dekoder : çözücü

Dekolte : açık, açık giysi

Dekont : hesap belgesi

Demagoji : laf ebeliği, lafazanlık

Depar: çıkış

Departman: bölüm

Deplasman: yabancı saha

Depresyon : çöküntü, ruh çöküntüsü

Devalüasyon : değer düşürme

Dinamo : sürükleyici, güç kaynağı

Disk: teker

Distribütör : dağıtıcı

Dizayn : çizim, tasarım

Dizaynır : tasarımcı

Done, data: veri

Doping : uyarıcı

Dublaj : seslendirme

Duble: çift

Dubleks: iki katlı

Editör : yayımlayan, yayımcı

Efekt: sesleme, etkileme

Efor: çaba, gayret, güç

Ekoloji : çevre bilimi

Ekstre : özet, hesap özeti

E-mail : e-posta

Empoze etmek: dayatmak

Endeks: dizin, gösterge

Enformasyon : bilgilendirme

Enjeksiyon : akıtma, iğne yapma, iğne vurma

Etap: adım, basamak, konak

Faul : hata

Fikstür: karşılaşma takvimi, takvim

Finans: maliye, mali işler, para işleri

Finiş : varış

Global: küresel, dünya çapında

Handikap : engel

Hardware : donanım

Hijyenik : sağlığa uygun, sağlıklı, sıhhi

IQ : zeka düzeyi

İnisiyatif : öncelik, üstünlük

İzolasyon : yalıtma, yalıtım, izolasyon

Joystick : yönetme kolu

Kamuflaj: gizlenme

Kariyer: meslek, uzmanlaşma

Karizma : büyüleyici özellik

Kombine : birleşik, toplu

Komplo: tuzak

Kongre: kurultay

Korner : köşe

Kriter : ölçüt, kıstas

Labirent : dolambaç, karmaşık

Laptop: dizüstü, dizüstü bilgisayarı

Lanse etmek: öne sürmek

Limit : uç, sınır, üst sınır

Link : bağlantı

Lokal : yerel, mahalli, ev, eğlence evi, eğlence yeri

Maç : karşılaşma

Makro : geniş, büyük

Maksimum : doruk, doruk noktası, en son, en üst, en yüksek

Marjinal : uç, uçta, sıra

Market : satış merkezi

Network : bilişim ağı

No-frost : karlanmaz

On screen : ekranda

On-line: çevrim içi

Panel : açık oturum

Pankart : uranlık

Panorama: genel görünüm

Performans: başarım

Periyodik : süreli, dönemli

Plaket : onurluk

Provokatör : kışkırtıcı

Radikal : köklü, kökten, köktenci

Reel : gerçek

Restorasyon: yenileme, onarım

Rövanş : ikinci karşılaşma

Sauna : buharlı hamam

Seans : oturum

Self-servis: seçal

Seminer: toplu çalışma

Sirkülasyon: dolaşım, hava dolaşımı, para dolaşımı

Sponsor : destekleyici

Star: yıldız

Start: başla

Şov: gösteri

Trend : eğilim

Viraj : büküm, dönemeç

Virman: aktarım

Vizyon : gösterim, uzak görüşlülük, geniş görüşlülük


Kaynakça

Tags: