Yabancı bir dil öğrenmek bir çoğumuzun istediği bir durumdur. Belli yaşlardaki herkes kolaylıkla yabancı bir dil öğrenebilir. Birden fazla dilde anlayabilen, konuşabilen ve okuyabilen bireyler, daha fazla insanla iletişim kurabilir, daha çeşitli materyaller okuyabilir ve diğer ülkelerde seyahat etmekten daha fazla faydalanabilir.

Fakat şu da bir gerçektir ki bir dili küçük yaşta öğrenmenin avantajları büyüktür. Çünkü küçük yaşta öğrenilen bir dil, okul döneminde ve gelecekteki kariyer planları için oldukça fazla fırsat sağlayabilir. Okul yıllarında bir ya da daha fazla yabancı dil öğrenen çocuklara öğrendikleri bu dil bir çok alanda fayda sağlar. Yabancı dil aracılığıyla farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini öğrenir ve dünya görüşlerini genişletirler. Ve tabi ki yapılan yabancı dil sınavlarında rakiplerine fark atma ihtimalleri de yüksektir.

Gelin yabancı bir dil öğrenmenin faydalarına göz atalım:

 

  • Kişisel Faydalar

Okulda yabancı bir dil öğrenmenin en büyük avantajı, öğrencilere farklı kültürlere, inançlara ve fikirlere ve yeni düşünme biçimlerine maruz kalmasıdır. Öğrenciler, farklı kültürler ve farklı yaşam şekilleri hakkında bilgi edindikçe ufkunu genişletir ve dünyayı anlarlar.

  • Bilişsel Faydalar

Araştırmalar, yabancı dil eğitimi alan öğrencilerin karmaşık problemleri çözebildikleri için yaratıcı ve daha iyi olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda birden fazla dilde yetkin olan öğrencilerin sözel ve sayısal zeka testlerinde de akranlarından daha iyi performans gösterdiğini göstermektedir.

  • Akademik Faydalar

Yabancı bir dil öğrenmek, öğrencilerin akademik hayatında daha başarılı ve aktif bir birey olmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin yabancı dil alanında eğitim veren üniversitelere girme şansları artacak ve doğal olarak bu kurumlarda başarı gösterip devam etme imkanına sahip olacaklardır.

  • Dinleme becerileri

Yabancı dil çalışmaları, dinleme becerilerini ve hafızayı güçlendirdiğini göstermektedir ve iletişim becerilerine ek bir boyut katmaktadır.

  • Okuma Becerileri

Yabancı dil öğrenen öğrenciler anadilinde okuduğunu anlamada iyileşme göstermektedir.

  • Yüksek Sınav Sonuçları

Yurt dışında son yıllarda yapılan çalışmalar, daha yüksek puanlar ile yabancı dil çalışmaları arasında kesin bir pozitif bağlantı olduğunu göstermiştir. (Lisede yabancı dil eğitimi almış öğrencilerin İngilizce ve matematik performans düzeyleri de yabancı dil eğitimi almamış öğrencilerden daha yüksektir. )

  • Kültürel Farkındalık

Yabancı dil öğrenen öğrenciler aynı zamanda kendi toplumlarının ötesindeki insanın çeşitli kültürleri, inançları ve başarıları için farkındalıklarını arttırarak daha iyi bir insanlık anlayışı geliştirirler.

  • Kariyer fırsatları

Yabancı bir dil öğrenmek, öğrencilere bugünün yüksek rekabet ve birbirine bağımlı dünyasında kariyer seçimlerinde rekabet avantajı sağlamaktadır. Çoğu işveren en az bir ek dilde yetkin bir şekilde iletişim kurabilen bireyleri tercih etmektedir.

  • Öz Güven Artışı

Farklı dilde konuşan bir insanı anlamak, onlarla konuşabilmek, o dilde şarkılar söylemek, filmler izlemek, çocuğun öz güveni üzerinde oldukça olumlu bir etki yaratır.

 

 

Bütün veliler, çocuklarını yabancı dil öğrenimi için mevcut fırsatlardan ve kaynaklardan yararlanmaya teşvik etmeli.

 


Kaynakça :

milliyet.com

postguam.com

edumag.net

 

 

 

 

 

Tags: