Bu sorunun yanıtı, günümüzde hâlâ netleşmemiştir. Öncelikle Felemenkçenin Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dil grubundan olduğunu belirtmek isterim. Sorunun cevabına gelecek olursak da aslında cevap ikisi de değildir çünkü Hollandaca, Felemenkçenin lehçesidir.  Bunu biraz daha açacak olursak Felemenkçenin Hollandaca (Nederlands) ve Flamanca (Vlaams) olmak üzere iki tane lehçesi vardır. Hollandaca, Felemenkçenin Hollanda’da konuşulan lehçesi; Flamanca ise Belçika’nın kuzey bölgesinde (Flaman bölgesi)  konuşulan lehçesidir.

Belçika’nın kuzeyinde Flamanca konuşulduğu gibi güneyinde de Fransızca ve doğusunun çok küçük bir bölümünde ise Almanca konuşulmaktadır. Bunun sebebi 20. Yüzyılın ortalarında Belçika’da hangi bölgede hangi dil ağırlıklı olarak konuşulduysa o dilin resmî dil kabul edilmiş olmasıdır. Bu sebeple Belçika’da Flamanca ile birlikte üç tane resmî dil bulunmaktadır.

Bunu yanı sıra Hollanda’nın kuzeyi başta olmak üzere çoğu bölgesi Hollandaca konuşsa da Güney’in belirli kısımlarında yine Flamanca konuşulmaktadır. Bunu örnekle açıklayacak olursak Türkiye’de birçok şive ve lehçe bulunsa da TV’de, eğitimde, bilim ve yönetimde İstanbul Türkçesi ağırlıklı olarak kullanılır. Hollanda’da da bu böyledir. Ayrıca Hollandaca, eski Hollanda sömürgesi olan Aziz Martin, Surinam, Aruba, Guyana, Hollanda Antiller ve Virgin Adalarında da konuşulmaktadır.

Son olarak Flamanca ve Hollandacanın farkına değinmek istiyorum. Yine Türkiye’den örnek verecek olursak, duyuyoruz ki Batı’da ve Doğu’da konuşulan Türkçe fark gösterebiliyor (göç edenler hariç). Farklı şiveler dışında konuşulan Türkçeye bakarsak Batı’da konuşulan Türkçe Doğu’da konuşulan Türkçeye göre daha kibardır. Flamanca da Hollandacaya göre daha kibardır. Örneğin, yedi rakamının Felemenkçesi “zeven”dır. Bu rakam Hollandaca olarak “zöyfın” diye telaffuz edilirken Flamanca olarak “zeyfın” diye telaffuz edilir.

Aşağıdaki bağlantılarla telaffuz farklarını şarkılardan dinleyebilirsiniz.

Hollandaca:

 

Flamanca:

 


Kaynakça

Türkçe Bilgi| Flemenkçe

Turkmmo| Forum

Binfikir

Görseller

iamexpat.nl

hangisoru.com

Tags: