Eğer Çince konuşuyorsanız beyniniz farklı çalışıyor demektir. Bilindiği gibi beyinde dilin işlenmesi için birincil nörolojik bölge olarak sol lob görülür. Ulusal Bilimler Akademisi bildirilerinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, beynin sadece sol lobu değil de iki lobunu da kullanarak Çince gibi dilleri konuşanların, konuşmayı kavrama sırasında çok farklı bir bilgi akışı sergilediği sonucuna varılmıştır.

Kendi dillerini dinleyen Çince ve İngilizce konuşmacılarının beyin görüntüleme verileri analiz edildikten sonra, Pekin Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki araştırmacılar yerel Çince konuşmacılarının ve ana dili İngilizce olan insanların beyninin sol lobunda hareketlenme olduğunu kanıtladılar. Yani İngilizce ve Çince konuşan iki konuşmacı da beynin sol tarafını kullanmaktadır. Ancak Çince konuşanlar, ayrıca müziğin işlenmesi ve tonlama için önemli olan ve uzun süredir dille alakası olmadığı düşünülen sağ lobu da kullanmaktadır.

En az 1950’lerden beri, nörobilim alanındaki araştırmacılar, dillerin algıyı ve fizyolojik davranışı nasıl etkilediğini sorgulamaktadır. 

Son zamanlarda yapılan bir çalışma, tüm beyin boyunca etkileşim gerektiren bazı dillerin sürdürülmesini sağlayan, yeni geliştirilen bağlamcılık teorisini destekler niteliktedir. Çalışmaya göre bulgular, beyin cerrahisi sırasında dil ile ilgili bölgeleri daha iyi korumak ve “dil bilgisinin oluşturulmasının yanı sıra nasıl elde edildiğini” anlamak açısından önemlidir. Ses perdesi hem müzik için hem de tonal dil için çok önemlidir. 

Mevcut sonuçlara dayanarak, tüm ses dillerinin diğer tonal diller olan Vietnamca, Kantonca ve Tay dilleri de dahil olmak üzere her iki lobu da kullandığı varsayılabilir. Özellikle, Çince ve İngilizce konuşanlar sol hemisferin üç bölgesini de kullanırlar. Buna ek olarak Çinli konuşmacılar fazladan bir bölgede daha aktiftirler.

Peki nasıl farklılıklar vardır? Gang’a göre, daha önce ortaya çıkmış bir teori vardır. Bu teoriye göre ise müzik öğrenen kişilerin ve doğuştan tonal dil konuşanların ses perdesinin daha yüksek olması muhtemeldir. 

Mark Zuckerberg ve Prens William da dahil olmak üzere, Çince öğrenenler, öğrenilmesi zor bir dilin kodlarını çözmek için beyinlerini biraz daha fazla çalıştırmaları gerektiğini fark etmiş olmalıdırlar. 

Kaynakça

qz.com

Tags: