Çeviri Blog herkese iyi haftalar diler!

Bu haftanın kelimesi İngilizce’de çok kullandığımız bir özne olan I.

I, Türkçe çevirisi ile ben anlamına gelen birinci tekil şahıs zamiridir. Tarihi kelime köken bakımından oldukça eski olup, Ön Hint-Avrupa dillerine kadar uzanmaktadır. Eski İngilizce’deki Ic kelimesinin kısaltılmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Akraba diller olan Eski Frizce’de ik ve Eski Norveççe’deki ek zamirleriyle de ortaklığı bulunmaktadır. Günümüzde Almanca ich, Norveççe eg ve Danca jeg ile benzer fonetik yapıyı taşır ve soydaştırlar.

Ön Hint-Avrupa dillerinden gelen *eg- birinci tekil şahıs zamirinin yalın halde çekimlenmiş halidir. Buradan hareketle *eg- zamiri, daha sonra ortaya çıkan Sanskritçe aham, Hititçe uk, Latince’de ego ve Rusça ja zamirlerinin öncülüdür.

Latince’deki ego zamiri zihninizde çağrışım yaptıysa haklısınız!

Bu kelime dilimizde ego olarak kullanılmaktadır ve ‘kendi, ben’ gibi anlamları barındırmaktadır. Yani kısaca İngilizce’deki I ile Latince’den Türkçe’ye geçmiş ego kelimeleri ortak kökten gelmektedir.

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date;

William Shakespeare, Sonnet 18

KAYNAK

Etymonline

Poetry Foundation

Tags: