Çeviri gönüllüleri olan bizlerin, yabancı dilleri bu denli sevmemizin altında yatan bir temel sebep olmalı.

ÇeviriBlog’un 18 bini aşkın üyesinin bulunduğu sosyal medya sayfasında yapılan bir ankete göre gönül meselesinden tutun da yeni kültürleri öğrenme merakına kadar birçok sebep insanları yabancı dil öğrenmeye teşvik etmiş gözüküyor.

Ankete katılan 76 kişinin %26 oranındaki azımsanamayacak bir çoğunluğu, yabancı dili öğrenmeye/sevmeye başlamasının temel sebebinin ilk defa ilkokulda yabancı dille tanışmaları olduğunu belirtiyor. Öğrencilerin belirli bir dersin hocasını sevmesi durumunda o derste özellikle gayret ettiği ve daha başarılı olma eğiliminde olduğu bilinmektedir. İlkokullarda okuma yazmayı henüz yeni öğrenmiş öğrenciler çok zaman geçmeden yabancı dil dersleri almaktadır. Çünkü bilimsel araştırmalar öğrenme yaşının, özellikle yabancı dil edinme yaşının geç yaşlarda daha zor olduğunu ve çocuk yaşta bu sürece başlanması gerektiğini belirtmektedir. Temel olarak sağlanan güzel ve zevkli bir dil edinimi süreci, insanları ilerideki yaşlarında da bu işe ilgi duymaya ve her zaman öğrenmeye açık olmaya sürüklemektedir.

Katılımcıların %18’i ise yabancı kültürleri tanıma isteğinin bu işe gönül vermelerindeki ana neden olarak görmektedir. Hepimiz diğer insanların yaşantılarını, kültürlerini ve farklılıkların arkasında yatan sebepleri merak ederiz. Bu yaşantı biçiminin üst başlığında da kültür olduğuna göre azımsanmayacak bir çoğunluğun yabancı dil öğrenmek için neden böyle bir sebebe sahip olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Kültürler dillerden bağımsız olarak gelişemez ki aynı şey dil için de geçerlidir. Eğer bir dili öğrenmeye başlarsanız farkında olmadan o dilin konuşulduğu coğrafyanın kültürünü de öğrenmiş olursunuz. Bir kültürün ögeleri o kültürde konuşulan dilin içinde saklı olduğu için kültürleri tanımak adına yabancı dil edinmek gayet tabii bir sonuçtur. Yine aynı anketteki %5’lik bir kısım da kültürü tanımanın yanı sıra dünya vatandaşı olma gayesiyle yabancı dil öğrendiklerini belirtmişlerdir.

Öğrenme sebebinini “heves” olarak niteleyenlerin oranı ise %11’dir. İnsanlar heves ve istek duydukları şeyleri çok kolay öğrenirler. Bu hevesin sebebi “bir dil bir insan” deyiminden yola çıkarak ikinci bir dili öğrenmek ve bambaşka bir bakış açısı kazanmayı istemek de olabilir. Ayrıca yabancı dil öğrenmenin artıları arasında film ve dizileri alt yazısız ve dublajsız izleyebilmek, yabancılarla sıkıntı yaşamadan iletişim kurabilmek gibi birçok nokta yer almaktadır. Ayrıca ankete katılanların %5’i sırf dinledikleri şarkıların sözlerini anlamak adına yabancı dil öğrendiklerini belirtmişlerdir. İnsanlar bu işi hakkıyla yerine getirdiğinde ise sonuç çok güzel olabilmektedir. Yine “heves” kategorisinde sayabileceğimiz yurt dışına gitme isteği doğrultusunda dil öğrenen %1’lik bir kesim de göz ardı edilmemelidir.

%3’lük azınlık ise kariyer odaklı bir yabancı dil edinimi gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Günümüz dünyasında özel sektörün yanı sıra devlet memurluğu dahil bazı kamusal görevlerde bile artık yabancı dil şartı getirilmiştir. Dolayısıyla bir veya birden fazla yabancı dil bilmek size birçok iş olanağı sunacaktır. Bunun farkında olan %3’lük kesim de bu amaç doğrultusunda yabancı dil öğrendiklerini belirtmişlerdir.

%2’lik kesim ise kitap okumak amacıyla bu sürece dahil olduklarını belirtmiştir. Kitap okumak dünyanın en zevkli hobilerinden birisi sayılabilir. Kitaplar bizlere empati yetisi, geçmişin bilgisiyle geleceğe dair öngörüde bulunabilme, yeni kültürleri öğrenme gibi sayısız imkan sunmaktadır. Ayrıca, yabancı dilde üretilen bir eseri okumak isteyenler bunu çevirmenler sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Ancak anketteki %2’lik kesim bu kitapların çevirilerini değil, orijinal halinden orijinal diliyle okumayı tercih etmektedirler.

Anketin diğer katılımcıları havalı gözükmek, vaktini boşa geçirmemek, hiçbir sebep olmadan keyfi suretle bir dil edinmek ve ailesinde birinin “native speaker” diye adlandırdığımız (bir dili konuşan insanın o dilin kültürünün içinde doğmuş olması) kişi olduğu için yabancı dil öğrendiğini belirtmiştir.

Kaynakça:
ÇeviriBlog-Facebook Grubu

Tags: