2020 – 2021 Akademik yılı için üniversite tercih dönemleri başladı bu süreçte tercih yapacak tüm öğrencilerin aklında onlarca soru var, bu soru işaretlerini gidermek amacıyla gerçek anlamda sesimiz olan “Çevirmenin Sesi Projesi” için ÇeviriBlog’a sonsuz teşekkürler. Gerek bölümümüz hakkında gerekse CÜTER (Cumhuriyet Üniversitesi Tercüme Kulübü) hakkındaki pek çok sorunuza ayrıntılı cevaplar bulacağınız tanıtım yazımızı keyifle okumanızı dileriz!

2010 – 2011 Akademik yılında kuruluna Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü; Fransızca- İngilizce- Türkçe dillerinde eğitim vermektedir. Hazırlık eğitimiyle beraber 5 yıllık eğitim sürecinde, İngilizce ve Fransızca dillerinde temel yeterlilik becerilerinin eğitimi verir; edebiyat, hukuk, tıp, teknik konular dahil olmakla beraber daha pek çok alanda anlama ve çeviri becerilerini geliştirir. Aynı zamanda çeviriyle ilgili kuramsal ve teknik bilgileri öğretir. Bünyesinde barındırdığı dil laboratuvarı ve çeviri kabinleri ile ardıl ve eş zamanlı çeviri dersleri ve pratiği vermektedir. Bölüm kurucularından ve halihazırda bölüm başkanı olan Prof. Dr. Sn. Emel ÖZKAYA ve yine bölüm kurucularından bölüm başkan yardımcısı olan Dr. Öğr. Üyesi Sn. Hazma KUZUCU ve Dr. Öğr. Üyesi Sn. Tülünay DALAK ve Araştırma Görevlisi Sn. Sultan Dilek Güler hocalarımız Fransızca dillinde eğitim verirken; okulumuzun İngilizce eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Sn. Sevda BALAMAN ve Dr. Öğr. Üyesi Sn. Ajda BAŞTAN tarafından verilmektedir. Bölümümüz vermiş olduğu çeviri ve dil eğitiminin yanı sıra anlaşmalı olduğu pek çok Üniversiteyle, her yıl onlarca öğrencisine gerek eğitim gerekse staj programları dahilinde Erasmus öğrenci değişim programına katılma fırsatı vermektedir. Bölümümüz bünyesinde, 2017 Akademik Yılında kurulan CÜTER verilen akademik eğitimin yanı sıra hem bölümümüz hem de öğrencilerimizi her anlamda desteklemektedir. Yaptığı sosyal faaliyetlere ek olarak, öğrencilerde çevirmenlik meslek bilincini geliştirmek, gerek çeviri gerekse diğer sosyal alanlarda yaptığı atölye ve etkinliklerle öğrencilerini bir araya getirmek hem Türkiye hem de yurt dışında alanımızda gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri aktarmak ve öğrencileri sektörün önde gelen hocaları ve çevirmenleriyle bir araya getirmek temel hedefleri arasındadır. 

Bölümümüzü ve çeviri kulübümüzü daha iyi tanımanız ve anlamanız adına bölüm başkanımız Sn. Emel ÖZKAYA ile yaptığımız röportaja ulaşabilirsiniz.

Bölüm kurucusu olarak bölümün kurulduğu dönemden beri, bölüme pek çok destekleriniz bulundu. Öncelikle şimdiye kadar yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm çabalar ve destekler için teşekkür ederiz. Günümüz dünyasında yabancı dil bilmek bir ayrıcalık hele ki bir yabancı dil bilmenin çok daha ötesinde olan çevirmenlerin yeri daha da ayrı ve önemli ancak sürekli gelişen ve değişen dünyada, çeviri sektörü de artık farklı gereksinimler istiyor bunlardan birisi de İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil bilmek. 

Siz de bölüm olarak Türkiye’de iki farklı yabancı dilde eğitim veren azınlık birkaç üniversite arasındasınız; bu noktada bölüm olarak verdiğiniz İngilizce- Fransızca- Türkçe çeviri eğitimi hakkında neler söylemek istersiniz? Üç dilde çeviri eğitimi alan öğrencilerde gördüğünüz yeterlilikler nelerdir? 

  • Yabancı Dil Eğitimi, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de en önemli konuların başında yer almaktadır. Sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda kendi ülkemizi tanıtabilmek, farklı ülkelerin kültür ve uygarlıklarını tanıyabilmek için, dil öğrenmeye ihtiyaç duyulur. Dil bilmenin önemini vurgulamak için genellikle “Bir dil bir insan, iki dil iki insan” ifadesi kullanılmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde, İngilizce-Fransızca-Türkçe eğitim alan öğrencilerimiz, üç kişinin sahip olabileceği kültürel birikim ve bilgiye sahip bir şekilde mezun olmaktalar. (İng-Fr) Mütercim ve Tercümanlık Bölümümüzdeki öğrenciler, birden fazla dil becerileri öğrenmenin yanında, farklı kültürleri de tanıma şansına sahip olurlar. Türkçe olarak verilen bazı kuramlar, ana dildeki kültürü daha iyi tanıma olanağı sağlarken, İngilizce ve Fransızca kuramlarda da daha başarılı olma imkânı sağlamaktadır. Anadilinde dil becerilerine hâkim olan öğrenciler, İngilizce ve Fransızcayı daha iyi öğrenmekteler. Bölümümüzde, derslerin süre ve içerikleri yeterlidir. Başlangıçta İngilizce ya da Fransızcası iyi olan öğrenciler, diğer dili öğrenmede, telaffuz haricinde, fazla güçlük yaşamıyorlar. Hazırlık sınıfındaki düzenli bir eğitimden sonra, her iki yabancı dilde de başarılı hale geliyorlar. 

Öğrencilerin iki yabancı dili aynı süre içerisinde almasında karşılaştığı avantajlar ve varsa dezavantajlar nelerdir? 

  • Öğrencilerimiz İngilizce ve Fransızca dillerini aynı süreç içinde aldıklarında, her iki dilde de, yazılışı ve anlamı aynı olan çok sayıda sözcükle karşılaşıyorlar. Buradan hareketle okudukları metni kolayca anlayabiliyorlar. Başlangıç döneminde, telaffuz güçlüğü yaşıyorlar fakat Hazırlık Sınıfı sürecinde öğrencilerimiz, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde hedeflenen düzeye kolayca ulaşabiliyorlar. Bir yabancı dile hâkim olan öğrencinin, Hazırlık Sınıfında, diğer yabancı dilin kurallarını karşılaştırma yaparak öğrenmesi, öğrenciye avantaj sağlar. Başarılı olduğu dilde hedefe ulaşmaya çalışıp, diğer yabancı dili derinlemesine değil de, yüzeysel öğrenme çabası, öğrenciler için bir dezavantaj durumu oluşturur. 

Halihazırda öğrenciler için üniversite tercih dönemindeyiz, bu bölümde ilerlemek isteyen öğrencileri çoğu zaman iki farklı yabancı dilde eğitim almak korkutabiliyor, bu hususta üniversitenizi tercih edecek öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur? Şu anki öğrencileriniz ve mezunlarınız neler yapmaktadır? Mevcut öğrencilerinize eğitim sürecinde yapmaları gereken veya izlemeleri gereken yol konusunda ne gibi tavsiyeler verirsiniz? 

  • Bölümümüzdeki tüm hocalarımız, öğrencileri bize emanet edilmiş gençler olarak görmektedirler. Alanında uzman hocaların tutum ve ders işleme yöntemleri, öğrencileri konuşmaya teşvik etmeleri, pratik yapmaya olanak sağlamaları bölüm başarımızı arttıran etkenlerdir. Uluslararası alanda düzenlenmiş derslerimiz arasında bulunan Çeviri Yöntemleri, Edebi Çeviri, Hukuk Metinleri Çevirisi, Sosyal Bilimler Çevirisi, Sağlık Bilimleri Çevirisi, Medya ve Gazetecilik Çevirisi, Ardıl Çeviri, Simültane Çevirisi gibi alanlarda geniş bir yelpaze sunulmaktadır. Bu geniş yelpaze çerçevesinde öğrencilerimiz hem akademik alanda çalışıyorlar hem de Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, özel sektörde çevirmenlik yapıyorlar, pedagojik formasyon belgeleriyle çift dilde öğretmenlik yapabiliyorlar, bankaların, hava yollarının uluslararası servislerinde çalışabiliyorlar, ülkemizde ya da yurtdışındaki hastanelerde çevirmenlik yapabiliyorlar, medya sektöründe uluslararası alanda görev alabiliyorlar, altyazı çevirmenliği ya da konferans çevirmenliği yapabiliyorlar. Öğrencilerimizin başarılı olmaları için gereken şeyler, derslerdeki faaliyetler katılmaları, yeterince tekrar ve pratik yapmaları olacaktır. Ders konularına ilave olarak, İngilizce ya da Fransızca roman ve hikaye okumak, film ya da çizgi film izlemek, müzik dinlemek, öğrencinin başarısını arttıran unsurlar arasında yer alır. 

Bölümünüzün şimdiye kadar Erasmus programıyla yüzlerce öğrencisine yurtdışı eğitim fırsatı tanıdı, bu program dahilinde öğrencilerinizden aldığınız geri dönütlerden ve alınan verimden bahseder misiniz? 

  • Erasmus programıyla şimdiye kadar yüzlerce öğrencimiz, farklı ülkelerde eğitim yapma imkanına sahip oldu. Öğrencilerimiz, başta Fransa, İtalya, Danimarka, Belçika, Portekiz gibi birçok Avrupa ülkesinde, gittikleri ülkenin kültürünü tanıyarak, pratik yaparak, yabancı dillerini geliştirme imkanına sahip oldular. Ayrıca Erasmus Başvuru kriterlerini sağlamak ve bu programa katılabilmek için yapılan sınavlarda başarılı olmak adına, öğrencilerimiz daha disiplinli çalışma sorumluluğunu da edinmiş oldular

Kurulduğu dönemden beri gerek CÜTER bünyesi altında gerekse bölüm olarak yaptığınız konferans, seminer, eğitim vb. Etkinliklerden kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdiye kadar nelere ve kimlere yer verdiniz? 

  • Bölümümüz öğrencilerinin kurduğu, kısa adı CÜTER olan, Cumhuriyet Üniversitesi Tercüme kulübü aracılığı ile her yarıyıl birden fazla etkinliğimiz oldu. Yurt dışı ve yurt içinden Çeviri bilim alanında uzman hocalar konferans vermeleri için davet edildi, çeşitli paneller ve söyleşiler düzenlendi. Bunlar arasında yer alan faaliyetler: “Gılgamış Destanı ve Metinlerarasılık”, “Çeviribilim Çalışmalarında Yeni Açılımlar”, “Modern Edebiyatta Sınır Aşım Tekniği ve ‘Lamartine’nin Türkiye Yolculuğu”, “Sözcüklerin Dili” , “Francophonie et Multilinguisme”, “L’image des Turcs dans la culture Française”, “Kariyer Akışı ve Yaşam”, ” Etkili İletişim Becerileri” adlı konferanslardır.  
  • Konferans ve söyleşilere ek olarak Türkiye’de bulunan diğer çeviri bölümleri ve çeviri birlikleriyle sürekli iletişim halinde kalarak CÜTER olarak; Hacettepe’nin çeviri kulübü olan HÜÇEV ile de kardeş kulüpler olduk, yine HÜÇEV’in düzenlediği “4. GELENEKSEL HÜÇEV ÇALIŞTAY’ına” katıldık, her yıl düzenlenen TÜÇEB (Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği) dönem toplantısına katılarak, TÜÇEB üyesi olduk, Sakarya Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı ve konusu “Çeviri ve Çeviri Sektörü” olan “TÜÇEB 8.Ulusal Çeviribilim Çalıştayı’na” katıldık, Kırklareli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü ile ortak Konferans gerçekleştirdik. 
  • Yerel çalışmalar ve seminerler haricinde bölüm olarak Uluslararası anlamda çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz de oldu. Bunlar arasında: Fransız Kültür Merkezi tarafından Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerine yönelik uluslararası geçerliliği olan DELF ve DALF sınavları hakkında bilgilendirme toplantısı, Fransa Eğitim Ataşesi M.Jean-Michel BERTHE ile Bölüm Başkanımız arasında imzalanan “Eğitim ve Kültü İş birliği Protokolü” ile gelecek yıldan itibaren çeşitli projelerin yanında ilk defa üniversitemizde uluslararası geçerliliği olan DELF ve DALF sınavları ve yine Fransa Eğitim Ataşesinin katılımıyla öğrencilerimiz için “Francophonie” Toplantısı da bulunmaktadır. 

Bölüm olarak yaptığınız akademik faaliyetleri destekleyen sosyal etkinlikler nelerdir? İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? 

  • Her eğitim yılında düzenlenen “Tanışma Etkinlikleri”, belirli aralıklarla yapılan “Film Gecesi” etkinlikleri, dönem boyunca her hafta sonu düzenli olarak yapılan Erasmus programı ile gelmiş yabancı öğrencileriyle beraber “İngilizce ve Fransızca Konuşma Kulüpleri”, Kızılay ve bölüm öğrencilerimizle birlikte yürütülen “Akran Eğitim” sertifikasyonu, alanımızı ilgilendiren “Alt yazı ve Dublaj” konularında İletişim Fakültesine ziyarette bulunarak bu konularda bilgilendirme dersleri almak, Sivasspor’un yabancı oyuncuları ile bir araya gelerek onlarla konuşma fırsatı sunmak ve şehrin tarihi yerlerine düzenlenen geziler gibi farklı ve çeşitli pek çok sosyal faaliyette bulunduk ve bulunacağız. CÜTER gelecek dönemler için ise çevirmenlik alanında konferanslar vermeyi, sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi, (Kampüsü Temizliyoruz, Mavi Kapak Toplama, Fidan dikme vs..) dergi çıkarmayı, film geceleri düzenlemeyi ve konuşma kulüplerinin devamlılığını sürdürmeyi planlıyor.

Üniversitemizi seçerek bölümümüzü tercih edecek olan tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyoruz, doğru tercihleriniz peşinizi bırakmasın, şans sizinle olsun!

Tags: