Ankara Çeviri Atölyesi

Ankara Çeviri Atölyesi

İnsanlar sosyal varlıklardır. Dolayısıyla, varlığımızı sürdürebilmek için sosyalleşmemiz ve etkileşimde bulunmamız kaçınılmazdır. İletişim, bu etkileşimin hem salt bir ürünü hem de yegâne kaynağı olarak geçmişten…

Çevirmen Geleceğinden Kaygı Duymalı Mı?

Bugün, hemen hemen tüm çevirmenler “bilgisayar destekli çeviri programlarını” kullanmaya ve öğrenmeye başladı. Bu süreç, çevirmenin karşısına daha önceden çevirdiği metinlere benzer bir metin gelmesiyle…

Çeviri Programları Hakkında

Özellikle son 2 yıldır bilgisayar destekli çeviri programları çeviride bir çığır açtı diyebiliriz. Bu programlar; yurt dışında faaliyet gösteren firmaların dayatması ile Türkiye’de de yaygınlaşmaya…