Resmi bir makama sunulan tüm dilekçeler, hukuki konudaki yazılar,şirket anlaşmaları, bayilik sözleşmeleri, vekalaetnameler, karar şerhleri,lisans çevirileri,uygunluk belgeleri,mahkeme yazıları, alım- satım sözleşmeleri,gizlilik sözleşmeleri,yıllık rapor çevirileri, gayrimenkul sözleşmeleri karar şerhleri, sözleşmeler, resmi belgeler, dökümanlar, anlaşmalar, uygunluk, rapor ve lisans belgeleri hukuk çevirisi olareak sınıflandırılır. Bu çeviriler özellikle vergi hukuku, medeni hukuk, şirket veya ticari hukuk, uluslararası hukuk gibi katagorilere ayrılarak tamamlanır.

Tags: