-B-

Backbone : (Omurga) Bilgisayar ağlarındaki çok yüksek kapasiteli hat ya da seri bağlantı yollarına verilen addır. Omurgalar, şehirleri, ülkeleri ya da kıtaları internet üzerinde birbirine bağlar.
Bandwidth : Bir şebeke üzerinden gönderilecek sinyalin en düşük ve en yüksek frekansları arasındaki farka verilen addır. Ayrıca veri haberleşmesinde şebekeden akabilecek maksimum veri hızını belirtmek için de kullanılır. Bps ölçü birimi, saniyede transfer edilen veri sayısını ifade eder.
Beta : Bilgisayar dünyasındaki programların geliştirilme ve test aşamasında olduklarını belirten sıfat.
Bit : İletilebilen en küçük veri miktarıdır.
Bitmap : Bilgisayar ekranında bir resmi görüntülemek için gereken tüm renk bilgilerinin verildiği resim formatlarına verilen genel ad.
Bios : (Basic Input Output System) Bilgisayar ilk açıldığında anakart ve üzerindeki kartları tanıyan ve bunlar hakkında işlemciye bilgi veren küçük progr*yasak kelime*. Anakart üzerindeki ROM adındaki silinmeyen hafıza üzerinde bulunur.
Bookmark : İstenilen internet adresinin saklanması.
Bounce : Elektronik postanın, gönderilen adrese ulaşamadan geri gelmesidir.
Bps : (Bits per second) Veri aktarma hızını ölçme birimi. Bir saniyede geçen bit miktarına verilen ad. 8 bit, 1 byte eder.
Browser : Tarayıcı. İnternet adreslerini bulup, onlara ulaşmamızı sağlayan bir program.
Bug : Bir program üzerinde yazım hatasından kaynaklanan sistem açığı, hata.
Bus hızı : Anakart üzerindeki işlem akış hızı. İşlemci yüksek hızlarda çalışsa da anakartın yavaşlığı hızı etkiler.
-C-

Carbon Copy : (CC) Elektronik postanın kopyasının ilgili kişilere gönderilmesidir.
CGI : (Common Gateway Interface) Web sayfaları üzerinden bir başka yazılımla ilişki kurup sonucu yansıtan yazılımların genel adıdır.
Chipset : Anakart üzerinde bulunan ve veri akışını kontrol eden işlemcilere ve markalarına verilen ad.
Client : Bir ağ servisini kullanan kullanıcı veya kullanıcıya hizmet eden program.
CPU : (Central Processing Unit) (Merkezi İşlem Birimi) Bilgisayarın hesaplamalarını yaptığı ana chip ‘e verilen isim.
Cookie : Browser tarafından kullanıcıya gönderilen ve kullanıcının harddiskine yerleşen küçük dosyacık. Bu dosya ziyaret edilen site hakkında tarih, kullanıcı adı, ziyaret saati gibi bilgileri içerir. Aynı sitenin bir sonraki ziyaretinde kontrol edilir.
Cracker : Sistem kırıcı. Sistem kırıcı yetkisi olmayan, bilgisayar sistemlerine girmeye çalışan kişilere verilen isimdir. Bu kişiler bilgisayar hastalarının (hackers) tersine kötü niyetlidir ve kırdıkları sistemlerden bir çok menfaat elde ederler.
Cursor : İmleç. Bilgisayar ekranında göz kırpan çizgi veya kutu. Bir sonraki data girişinin nereye yapılacağını gösteren işaret.
Cyberspace : Siberuzay. Yazar William Gibson ‘un Nouromancer adlı kitabında geçen bu deyim, bilgisayar ağlarında bulunan tüm bilgi kaynaklarını anlatmak için kullanılır. Network bilgisayarlarının bulunduğu dünyayı tanımlar.
-D-

Data : Manyetik ortamda her türlü bilgiye verilen addır.
Diagnose : Teşhis etmek. Diagnostic yazılımları, bilgisayarlarda meydana gelebilecek problemlerin teşhisi için kullanılır. Bu programlar çok çeşitlidir. Sadece donanımı veya sadece yazılımı kontrol eden programlar mevcuttur. Örneğin “Scandisk” harddiski kontrol eden ve bulduğu problemleri düzelten bir teşhis yazılımıdır.
Dial up : İletişim kurulacak noktanın telefon hattı üzerinden aranmasıyla kurulan veri haberleşme metodudur.
DIMM : (Dual Inline Memory Modules) Yeni model anakartlar üzerinde 12 ns altında erişim hızı sağlayan 168 pinlik RAM modelleridir.
Directory : Dizin. Depolama bölümü için her dosyaya ait adı, yeri, boyutu, yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo.
DNS : (Domain Name System) (Alan İsmi Sistemi) İnternete bağlı birimleri (host) gruplandırmaya yarayan adlandırma sistemidir. Böylece tüm adresler bir grup altında tanımlanmış olur. (edu.tr gibi).
Domain Name : Bir internet bölgesini tanımlayan ve benzeri olmayan bir adrestir. Adres her zaman birbirinden noktayla ayrılmış olan iki veya daha fazla parçadan oluşur.
Dos : Dos İşletim Sistemi. Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini sağlayan işlemler topluluğu.
Doskey : Komut isteminde girilen komutları tekrar kullanmaya yarayan bir kısayol komutudur. Yukarı ok tuşunu kullanarak bilgisayarı açtıktan sonra girdiğiniz komutları yeniden çağırabilirsiniz.
Download : Bir bilgisayara başka bir ortamdan bilgi aktarma işi. İnternetten dosya kaydetme işlemine de verilen addır.
Dpi : (dot per inch square) Uzunluk birimi olan inç ölçüsü cinsinden bir inç karede bulunan nokta miktarı. (1 inç : 2.54 cm)
Driver : İki ayrı anlamda kullanılabilir. İlki bilgisayara bağlı olan disket veya harddisk sürücüsü. Diğeri bir bilgisayar parçasının bilgisayara tanıtılması için kullanılan ve parça üreticisi tarafından sağlanan küçük progr*yasak kelime*tır.
DTD : Document Type Definition ‘ın kısaltmasıdır.
DVD : (Digital Video Disc) Fiziksel olarak CD ile aynı boyutlarda olan ancak çift katlı ve çift taraflı olan disktir. Tamamına 17 gb veri depolanabilen DVD ‘ler, MPEG-2 kalitesinde film seyredilmesine imkan tanıyor.
-E-

EDO : (Extended Data Output) Eski model Pentium anakartlar üzerinde yer alan, 72 pinlik 60 ns hıza sahip RAM tipi.
Elektronik Para : (e-para, e-cash) Bir bilgisayar kullanıcısının sabit diskinde kendi adına kayıtlı bulunan ve internet üzerinden yaptığı alışverişlerde harcayabileceği paradır. Harcama yapıldıkça, harcanan miktar toplamdan düşülür.
Elektronik Posta : (e-posta, e-mail) Posta işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasıdır. Bilgisayar iletişiminin temel taşlarından biridir.
Encryption : İnternet üzerinde transfer edilen bilgilerin, üçüncü şahıslar tarafından okunmasını engellemek amacıyla şifrelenmesidir.
Ethernet : İnternetin yüzlerce katı hızındaki yerel ağdır.
Extension : Uzantı. Dosya adından sonra yazılan üç karaktere kadar ek. Extension, dosya adının belirleyicisi veya ayırıcısı olarak görev yapar. Dosya adından (.) ile ayrılır. .DOS, .AVI, .WRI, .BAS vb.
Extract : Sıkıştırılmış bir dosyayı açmak veya genişletmek. Winzip veya diğer sıkıştırma programları, dosyayı açmak için bu terimi kullanır

Tags: