Neden Almanca çeviri?
Almanca dili, Avrupa Birliği’nin resmî dillerinden en çok konuşulanı olup, Almanya’nın yanı sıra Avusturya, Lihtenştayn, Lüksemburg, İsviçre’nin büyük bölümü, İtalya’nın Güney Tirol bölümü, Belçika’nın doğu kantonları, Polonya ve Romanya’nın kimi bölgeleri ve Fransa’nın Alsas-Loren bölgelerinde ve bu ülkelerin eski sömürgelerinde ve Rusya, Macaristan ve Slovenya gibi doğu bloku ülkelerinde de Almanca konuşan nüfusa rastlanmaktadır. Bunlara ek olarak Kuzey Amerika’nın (özellikle ABD), Latin Amerika’da Arjantin ve Brezilya’nın kimi bölgelerinde Almanca konuşulmaktadır.
Bu ülkelere iş bağlantıları yapmak isteyen ticaret adamlarımızın bilanço, ticari teklifler, anlaşmalar, ticari yazışmalar, sözleşmeler, bankacılık dekontları ve belgeleri, finans, uluslararası taahhütler, sigorta, ihale, fizibilite, araştırma, rapor, proforma fatura, irsaliye, yetki belgeleri, ticaret sicil gazeteleri ve gelir gider tablolarının kısaca tüm ticari evraklarının Almanca-Türkçe tercümesine ihtiyaçları vardır. Bunun dışında yurtdışında araştırma yapmak isteyen akademisyenlerin Almanya’da veya Almanca konuşulan ülkelerde her türlü tez, araştırma, deneme, makale, yazışma, kitap ve ödev incelemelerinde Almanca dilindeki eserler büyük bir yer tutmaktadır. Sanatsal aktivite olarak edebi yazılar, roman, hikâye, şiir, resim, sanat, sanat tarihi, tiyatro, sinema, sergi, bale konulu yazılar, deneme, makale çevirileri, haber metinleri, gazete kupürü çevirileri ve senaryo alanında tiyatro, film, televizyon dizisi, çocuk programları gibi Almanca diline çevrilerek en az 100 milyon insana hitap eder hale getirilebilir veya iyi bir çeviri ile Almanca dilindeki sanat eserleri en doğru şekilde anlaşılabilir duruma getirilebilir. Almanya’da veya Almanca konuşulan ülkelerde medikal alanda tıp, biyoloji, kimya, eczacılık konulu yazılar, laboratuar testleri, tıbbi kitaplar, akademik kadro tarafından yazılmış makaleler, tez ve ödevler, kitaplar, belgeler, adli tıp raporları, araştırma yazıları, medikal ürünler, patentler, hasta raporları tahliller, tıbbi ürün lisansları, tanıtım broşürleri, reçeteler, sağlık raporları, patentler, analiz raporları, prospektüsler, patent alanında her türlü buluş, ürün ve makinenin standart veya özel formattaki patentleri, hastalıklarla alakalı yurtdışı kaynaklarla alakalı makalelerin Almanca’dan Türkçe’ye çevirileri veya Türkçe medikal konulu belgelerin Almanca diline çevirileri sıklıkla gerekli olmaktadır. Mühendislik alanında ise kataloglar, servis kılavuzları, teknik şartnamelerin çevirileri, kullanım kılavuzları, teknik şema ve kitapçıklar, otomotiv, makine, elektrik-elektronik, inşaat, çevre sistemleri vb konuları kapsayan teknik çeviriler, fizibilite raporları, ürün tanıtım kitapçıkları, hak ediş raporları, makine ve cihazların katalogları, kullanım kılavuzları, ürün katalogları, servis ve bakım kitapçıkları, eğitim materyalleri, kurulum sistemleri, emniyet/güvenlik kitapçıkları, bakım kılavuzlarının Almanca diline veya Almanca dilinden Türkçe diline çevrilmesi ile hem sektöre daha çok hâkim olabilir, hem de daha çok kişiye ulaşabilirsiniz. Almanya’da ya da Almanca’nın konuşulduğu ülkelerde gerekli olacak her türlü sözleşme, menşei belgeleri, yönetmelik, bayilik anlaşmaları, mevzuatlar, genelgeler, konşimento, garanti belgesi, her türlü protokol, irsaliye, dava çözümü çevirileri, yetki belgeleri, resmi evraklar, patentler, lisans çevirileri, imza sirküleri, niyet mektupları, dilekçeler, mahkeme kararları vb. sonucunda kesin bir doğruluk ve anlam kaybı olmadan çevrilmesi gereken dokümanların bu konuda uzmanlaşmış, hukuk fakültelerinden mezun ve literatüre hâkim tercümanlar tarafından çevirisi gerekmektedir. Bunun yanında web sitenizi Almanca diline çevirerek dünyada en az 100 milyon insana kendinizi tanıtabilir veya Almanca bir web sitesini Türkçe’ye çevirerek konu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Almanya veya Almanca konuşan ülkelerle olan günlük yazışmalarınızı Almanca dilinde yaparak şirketiniz için daha prestijli bir görünüm elde edebilir veya yurtdışından gelen e-postalarınızın içeriğini anlam kaybı olmadan öğrenebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

Tags: