3 Comments

  1. Öncelikle Metnin yer aldığı metin türünü bilmeliyiz. Edebi bir eserde ya da bir makalede geçiyor ise, “maaşallah” diye bırakıp aşağıya dipnot vererek 1. dipnotta maaşallahı 2. dipnotta Nazar değmesini açıklayabiliriz. Çünkü “nazar değmesi” ni kötü şans getirmek diye çevirdiğimizde bizdeki nazar değmesi anlamı vermez. Maaşallahın da bir konuda insanların nazar değmesinden korktuğu için kullandığı bir söz olduğunu açıklayamayız.

    Inşallah kısmında da “if god lets” ya da onu fiil alarak “i hope so” ile aynı anlam verilemeyeceği kanısındayım.

    Kısacası direkt olarak açıklama yapmadan nasıl çevrilir ise çevrilsin tam bir çeviri olacağı kısmına katılmıyorum.

  2. fransızca olur mu :)

    “Dieu veuille que du mauvais oeil, la joie le protege quarante-quatre fois!”

Comments are closed.