İzmir Ekonomi Üniversitesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi olan Nihal Yetkin Karakoç’un, Türkiye’de diplomasi alanında ilk çeviri araştırması olan Çeviri ve Diplomasi adlı kitabı yayımlandı.

Diplomatik çeviri hakkındaki tarihsel ve güncel çalışmaları çeviribilim bağlamında okuyup analiz edebileceğimiz bu değerli kitap; sözlü ve yazılı olmak üzere farklı alanlardaki diplomatik çevirileri de ele alıyor.

Kitaptan kısa bir bölümü sizinle paylaşıyoruz:

“…2000’de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye 5,57’lik derecesiyle yüksek güç mesafesi gösteren ülkeler arasında yer almıştır, yani güç grup içinde eşit olarak dağılmamakta ve asimetrik bir şekilde kendini göstermektedir. Diplomatlar ve diplomatik görüşmelere katılanlar hiyerarşik olarak ve temsil görevleri gereği kendilerini toplumun genelinden daha güçlü hissedip bunu çevrelerine hissettirebilmektedir.”

“1990 yılında bir İngiliz kanalı ITN’de yayınlanan bir röportajında, Saddam Hüseyin önce çevirmenden çeviri haricinde bir katılımcı gibi davranıp ona bazı sorular sorarak kendisine hatırlatma yapmasını istemiş ve onu konuşmaya katılmaya yüreklendirmiştir. Ancak röportajın ilerleyen aşamalarında çevirmen çeviri haricinde kendisine birtakım yorum mahiyetinde sözler sarf ettiğinde de rahatsız olmuş ve kullandığı jest yoluyla ‘işini yap’ demiştir.”

Tags: