Bildiğiniz üzere ses algısı her dilden insana farklılık göstermektedir. Bazı dilleri konuşan insanlar bir takım sesleri algılayamazlar ve böylece de sonuç olarak konuşurken telaffuz edemezler. Örneğin bana kimse Türkler gibi Derya diyemiyor, ah ki ne ah. :)

Yankı sesler de bu şekilde dillerin kendi ses sistemiyle alakalı olarak o dili konuşan kişinin ses algısıyla ilgili bir şey. Hapşuruk sesi de biz Türklerde ‘Hapşu’ iken başka dilleri konuşan insanlar bunu farklı şekilde algılıyorlar. Tıpki Türklere sorduğunuzda horoz ‘ü ürü ü’ eşek ise ‘ai ai’ der diye yanıt alırken; Almanlarda horoz ‘kikiriki’ eşek ise ‘ia’ diye ses çıkarır olarak yanıtınızı alırsınız. Hapşırık sesi de böyle bir şey.

Bazı dillerde bu ‘Haçu’, bazılarında ‘Pişuu’; kimisinde ‘Apçii’, kimisinde ‘Apçiaa’ olarak algılanıyor. Aşağıdaki videoda bunu görebiliyoruz. Fakat elbette Türkçeye dizi, film veya kitap çevirilerimizde bunu ‘Hapşu’ olarak çeviriyoruz.

Çok Yaşayın :)

 

Sevgiler,

Derya

Tags: