Çeviri Blog herkese iyi haftalar diler!

Bu haftanın kelimesi ‘’namütenahi’’.

Kelime hem sıfat hem de zarf olarak kullanılmasıyla birlikte sonsuz, ucu bucağı olmayan; sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde anlamına gelmekte. Dilimize, Farsça nāmutanāhi ( نا متناه ) yani ‘sonsuz’ sözcüğünden geçmiştir. Arapça’da sonlu, sona eren anlamındaki mutanāhī متناهي kelimesi ve Farsça na- olumsuz ön eki ile birlikte türetilmiştir.  Mütenahi, sonu olan anlamında, tek başına işi yapan özne konumundayken (fail) nihayet kelimesiyle Arapça nhw kökünden gelmektedir. Biz de dilimizde nihai ve nihayet kelimelerini sonunda, en son anlamlarıyla kullanmaktayız.

Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu.” -Sait Faik Abasıyanık

KAYNAKLAR

etimolojitürkçe

TDK

Tags: