Monday, February 17, 2020
ÇEVİRİ VE ÇEVİRMENLERİN DÜNYASINDAN KISA KISA


Etimolojik Çarşamba: Namütenahi

Haftalık etimoloji dozunuzu almaya hazır mısınız?

Yazar: Berna VİŞNE , Kategori: Babil Kulesi Yıkılıyor Çeviri Çeviri Tarihi Dil Bilgisi Diller ve Tarihçeleri , Tarih: 17 Nisan 2019 Etiketler: , , , , , ,

Çeviri Blog herkese iyi haftalar diler!

Bu haftanın kelimesi ‘’namütenahi’’.

Kelime hem sıfat hem de zarf olarak kullanılmasıyla birlikte sonsuz, ucu bucağı olmayan; sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde anlamına gelmekte. Dilimize, Farsça nāmutanāhi ( نا متناه ) yani ‘sonsuz’ sözcüğünden geçmiştir. Arapça’da sonlu, sona eren anlamındaki mutanāhī متناهي kelimesi ve Farsça na- olumsuz ön eki ile birlikte türetilmiştir.  Mütenahi, sonu olan anlamında, tek başına işi yapan özne konumundayken (fail) nihayet kelimesiyle Arapça nhw kökünden gelmektedir. Biz de dilimizde nihai ve nihayet kelimelerini sonunda, en son anlamlarıyla kullanmaktayız.

Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu.” -Sait Faik Abasıyanık

KAYNAKLAR

etimolojitürkçe

TDK

Dijital Tercüme Logo
Ana Sponsor
Dijital Tercüme
Netroma Teknoloji Logo
Barındırma Sponsoru
Netroma Teknoloji
Basit.Website Logo
Web Site Sponsoru
Basit.Website

Pin It on Pinterest

Share This